Edukativne i informativne aktivnosti uz izbore za EP

23. rujna 2019.

Državna, odnosno središnja izborna povjerenstva i Uredi Europskog parlamenta u državama članicama EU imaju u svojem djelokrugu i provedbu informativnih aktivnosti. Stoga je Gong u sklopu praćenja kampanje za izbor zastupnika u Europski parlament 2019. pratio i različite aspekte njihovih informativnih i edukativnih aktivnosti, uključujući njihovu brojnost, kanale dosezanja do javnosti te sredstva uložena u promidžbu.

Promatranje i praćenje informativnih i edukativnih aktivnosti sastojali su se od dvije aktivnosti prikupljanja podataka: samostalnog prikupljanja informacija istraživača iz Gonga, te prikupljanja informacija od Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Ureda Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj pomoću upitnika, kroz koji su navedena tijela popisala i pružila detaljnije informacije o provedenim informativnim i edukativnim aktivnostima.

Informativne i edukacijske aktivnosti Državnog izbornog povjerenstva

Djelokrug Državnog izbornog povjerenstva (DIP), prema Zakonu o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske i njegovim izmjenama i dopunama (Narodne novine, broj 44/06 i 19/07, čl.11) uključuje između ostalih i opis sljedećih poslova educiranja i informiranja:

[Državno izborno povjerenstvo] provodi edukaciju članova izbornih povjerenstava i povjerenstava za provedbu referenduma u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, informira građane o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja i zaštite biračkog prava u izbornom postupku, određuje način arhiviranja i objavljivanja materijala o provedenim izborima i referendumu, objavljuje periodične, stručne publikacije vezano uz izborni sustav, provedbu izbora i praksu te ostvaruje suradnju s organizacijama u zemlji te s međunarodnim organizacijama i institucijama u domeni izbornog zakonodavstva i izbora uopće.

Državno izborno povjerenstvo građane je informiralo putem svoje web stranice te, u razdoblju uoči izbornog dana, putem informativnih plakata o biračkim mjestima. Istodobno, Državno izborno povjerenstvo nije bilo prisutno na društvenim mrežama, odnosno nisu pronađeni dokazi o korištenju tih kanala za informiranje birača od strane DIP-a.

Edukativne aktivnosti DIP-a za izborna povjerenstva

Državno izborno povjerenstvo provelo je edukacije za izborna povjerenstva. Edukativni materijali za izborna povjerenstva datirani su s ožujkom 2019., a sastoje se od prezentacije koju potpisuje Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske. Prezentacija je pokrila pravni okvir za provedbu izbore članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske u svim važnim segmentima, uključujući biračko pravo, djelokruge nadležnih tijela, određivanje redovnih i posebnih biračkih mjesta te biračkih mjesta u RH i inozemstvu, edukaciju biračkih odbora, prava i određivanje promatrača, zaštitu izbornog prava i zaštitu osobnih podataka te materijalne pretpostavke provedbe izbora.

Prema informacijama dostupnima na internetskim stranicama, DIP je proveo edukaciju županijskih izbornih povjerenstava, Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba, te gradskih i općinskih izbornih povjerenstava i informatičkih koordinatora u veljači i ožujku 2019. Edukacija je održana u 14 termina u ukupno 20 gradova (u sjedištima županija). Prema podatku dobivenom od DIP-a, u ovim je edukacijama sudjelovalo ukupno 977 osoba.

Edukativne aktivnosti DIP-a za biračke odbore

Edukacija za biračke odbore odvila se prvenstveno putem platforme za e-učenje Moodle, koja je u predizbornom razdoblju bila dostupna na internetskim stranicama kompanije APIS IT, inače zadužene za informatičku podršku izbornim procesima; edukacija se nalazila na stranici https://servisi.apis-it.hr/moodle. Edukativni materijali putem Moodle-a bili su javno dostupni, uz prethodnu registraciju korisnika.

Ovaj se online edukacijski modul sastoji od ukupno 5 cjelina:

1. Rad biračkog odbora prije početka glasovanja

2. Rad biračkog odbora za vrijeme glasovanja

3. Glasovanje birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

4. Zatvaranje biračkog mjesta i postupci biračkog odbora nakon zatvaranja biračkog mjesta

5. Promatrači

Online edukacijski modul sastojao se usto i od ukupno šest animiranih edukativnih videa u trajanju od 2 minute i 45 sekundi do 6 minuta te pratećih materijala (priručnika, dijagrama, oglednih listića) u tekstualnom formatu i u .pdf datotekama. Osobito su korisni među ovim materijalima bili dijagrami koji detaljno opisuju redoslijed radnji glavnih etapa izbornog dana – uređenja i otvaranja biračkog mjesta, glasovanja, zatvaranja biračkog mjesta, te prebrojavanja.

Prema podatku dobivenom od DIP-a, ukupan broj korisnika e-Learning materijala za izbore zastupnika u Europski parlament bio je 673, od čega su 522 korisnika bili članovi/članice biračkih odbora, a 151 korisnik zainteresirani građani/građanke.

Dodatno su educirani članovi biračkih odbora u kojima se provodio pilot projekt eIzvod za evidentiranje birača (koje će omogućiti i dobivanje statističkih podataka te unaprijediti izborni proces omogućavajući unos rezultata glasanja u informatički sustav na biračkom mjestu). DIP je posebne edukacije organizirao za unošenje financijskih izvještaja o izbornoj promidžbi u informacijski sustav za nadzor financiranja koji je na ovim izborima prvi put pušten u javno korištenje (i omogućuje bolju preglednost uz mogućnost preuzimanja izvještaja u strojno čitljivom formatu).

Dodatno su educirani članovi biračkih odbora u kojima se provodio pilot projekt eIzvod za evidentiranje birača (koje će omogućiti i dobivanje statističkih podataka te unaprijediti izborni proces omogućavajući unos rezultata glasanja u informatički sustav na biračkom mjestu). DIP je posebne edukacije organizirao za unošenje financijskih izvještaja o izbornoj promidžbi u informacijski sustav za nadzor financiranja koji je na ovim izborima prvi put pušten u javno korištenje (i omogućuje bolju preglednost uz mogućnost preuzimanja izvještaja u strojno čitljivom formatu).

Podsjetnici za rad biračkih odbora pružili su većinu neophodnih informacija biračkim odborima o pripremi biračkog mjesta za glasanje, glasanju, utvrđivanju izbornih rezultata te dostavi izbornog materijala. Međutim, podsjetnici nisu u dovoljnoj mjeri precizirali postupke primopredaje zaprimljenog izbornog materijala, te postupke pakiranja izbornog materijala nakon utvrđivanja rezultata (primjerice odvajanje važećih glasačkih listića po kandidacijskim listama i pečaćenje vreća). Također, izostavljene su procedure zaprimanja primjedbi na rad biračkog odbora i njihov unos u zapisnik o radu biračkog odbora, te procedure izdavanja preslike zapisnika. Uočene su pogreške u Podsjetniku za rad biračkih odbora u inozemstvu u kojem se navodi primjer ispunjavanja popisa za glasovanje koji sadrži informaciju o nacionalnosti birača što pokazuje da je Podsjetnik bilo potrebno dodatno prilagoditi za izbore zastupnika u Europski parlament.

Informativne i edukacijske aktivnosti Ureda Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj

Na internetskim stranicama Ureda Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj navedeno je kako je Ured otvoren kako bi se hrvatskim građanima približio rad i uloga Europskog parlamenta, te se ističe da je Ured predan radu s mladom populacijom, a usko surađuje s medijima, obrazovnim institucijama i civilnim sektorom. Kao misija Ureda navedeno je „biti prva točka dodira građana s Europskim parlamentom i podizati razinu informiranosti o ovoj važnoj europskoj instituciji – sukreatoru većine europskih politika“.

Djelokrug Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj opisan je na službenim stranicama Europskog parlamenta  kao:

Komunikacija s građanima

Uredi Europskog parlamenta komuniciraju s lokalnim stanovništvom i podižu svijest o tome što je Europski parlament, koje su njegove zadaće i koje vrijednosti zastupa.

Njihove aktivnosti obuhvaćaju:

  • izgradnju, širenje i održavanje mreže zainteresiranih građana,

  • vođenje komunikacijskih kampanja, uključujući događanja i izložbe,

  • podizanje svijesti i poticanje rasprave o europskoj parlamentarnoj demokraciji,

  • komunikaciju o ulozi Europskog parlamenta i odgovaranje na upite o pojedinim informacijama.

Komunikacija s medijima 

Uredi Europskog parlamenta proaktivno posreduju vijesti, rasprave i odluke EU-a nacionalnim, regionalnim, lokalnim i specijaliziranim medijima.

Njihove aktivnosti obuhvaćaju:

  • pomaganje u radu novinarima i skretanje pozornosti na učinak europskih pitanja,

  • organizaciju seminara za novinare i pozivanje novinara da prate plenarne aktivnosti,

  • stvaranje prilika za sudjelovanje zastupnika u EP-u u nacionalnim, regionalnim, lokalnim i specijaliziranim medijima,

  • praćenje slučajeva netočnih ili zavaravajućih vijesti o Europskom parlamentu i njihovo ispravljanje.

Ured Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj visoko je aktivan na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Instagram) te je putem raznih komunikacijskih kanala provodio institucionalnu kampanju pod nazivom Ovaj put glasam, a prema raspoloživim materijalima, vidljivo je da su istu kampanju provodili i uredi Europskog parlamenta u drugim državama članicama EU. Dodatno, iz vijesti objavljenih na službenim stranicama Ureda EP u RH vidljivo je da je Ured surađivao s informacijskim centrima Europe Direct radi provedbe zajedničkih obrazovnih aktivnosti i tribina, primarno s mladima i sa školama.

U sklopu kampanje Ovaj put glasam, Ured provodi edukativne aktivnosti o prethodnim i aktualnim izborima članova u Europski parlament, kao i niz javnih događaja usmjerenih prvenstveno na mlade zaokruženih kampanjom poticanja birača na izlazak na izbore #ovajputglasam i multimedijskim materijalima uz tu kampanju, a koji su uključili i promociju videa "Izaberi svoju budućnost".

U sklopu kampanje, prigodno je obilježen Dan Europe 9. svibnja, a kontinuirano su upućivani i pozivi mladima da se uključe u kampanju kao njezini ambasadori te motiviraju osobito svoje vršnjake na izlazak na izbore.

Informiranje birača

Državno izborno povjerenstvo je odgovorom  na upitnik navelo kako podržava provedbu ove analitičke aktivnosti, ali i kako, obzirom na opseg redovnog posla i opsežnost upitnika, nije u mogućnosti pružiti odgovore na postavljena pitanja te je uputilo na svoje internetske stranice kao izvor svih relevantnih informacija o provedenim informativnim i edukativnim aktivnostima usmjerenima na birače. Na stranici posvećenoj izborima za Europski parlament 2019. pregledno su bile dostupne informacije i upute za sve dionike izbora, medije i građanstvo. DIP je objavio 17priopćenja koja su u najvećoj mjeri bila reakcije na upite ili pak napise u medijima u nastojanju da se javnost uputi na prihvatljivu praksu i tumačenje izbornih pravila. Usto, na internetskim stranicama DIP-a objavljena su najčešća pitanja s odgovorima vezana uz europske izbore te podržana kampanja Europskog parlamenta „Ovaj put glasam“.

Ocjena je Gonga kako je DIP na ovim izborima učinio značajan iskorak u otvaranju podataka građanstvu digitalnim kanalima. No, istovremeno nisu raspoloživi dokazi o aktivnostima DIP-a kojima bi opća javnost bila proaktivno obaviještena o važnim aspektima izbornog procesa.

Prema iskazu potpredsjednice DIP-a Vesne Fabijančić-Križanić u HRT-ovoj emisiji „Tema dana“ od 21. svibnja 2019., DIP je ujesen 2018. i početkom 2019. provodio edukaciju maturanata srednjih škola o izborima za Europski parlament, a u sklopu koje je proveo i anketu o nakani njihovog izlaska na izbore. Prema navodima potpredsjednice DIP-a, gotovo 50% anketiranih maturanata izrazilo je namjeru izlaska na izbore za Europski parlament. Prema podatku dobivenom od DIP-a, u sklopu projekta edukacije mladih birača“I moj glas je bitan!” izrađeni su i promotivni materijali – plakati s ukupnim troškom u iznosu od 1.976,00 HRK.

Na stranicama posvećenima izborima zastupnika u Europski parlament 2019. pregledno su bile dostupne informacije i upute za sve dionike izbora, medije i građanstvo. Priopćenja koja je DIP objavio u najvećoj su mjeri bila reagiranja DIP-a na upite, ili pak na napise u medijima u nastojanju da se javnost uputi na prihvatljivu praksu i tumačenje izbornih pravila, što ocjenjujemo potrebnim, ali ne i dovoljnim za cjelovito informiranje birača/biračica o izbornom procesu.

Cjelovitija edukativna kampanja bila bi obuhvatila, primjerice, pitanja vezana uz nadležnosti izborne administracije te vidljivije pružila informacije potrebne za aktivnu i prethodnu registraciju za ostvarivanje biračkog prava u inozemstvu, informacije vezane uz registar birača u Republici Hrvatskoj i kako je on formiran, informacije o načinu ostvarivanja biračkog prava za birače koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, upozorenja o nedozvoljenosti korištenja javnih resursa u kampanjama, i sl., Ovakva se kampanja mogla provesti, primjerice, izradom infografika, objavom video i audio spotova, kampanjom javnog informiranja putem medija i sl.

S druge strane, iz Ureda Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj dostavljen je ispunjeni upitnik, uz ogradu kako pojedini podaci o kampanji „Ovaj put glasam“ nisu dostupni Uredu u RH već  podacima raspolaže središnji ured kampanje sa sjedištem u Bruxellesu. Uz upitnik, u odgovoru su priloženi ogledni primjerci materijala za kampanju, uključujući majice, bedževe, naljepnice, vrećice i razglednice, te informativni letak o kampanji i uputu za volontere i aktiviste uključene u kampanju. Vidljivo je da je cilj kampanje bio primarno informirati i pozvati na uključivanje mlađe glasače, a korištene su i društvene mreže i organizirani susreti, ukupno njih više od 80 u cijeloj RH.  Na web stranicama, o kampanji je objavljeno preko 50 objava, a dodatno je velika aktivnost zabilježena  na društvenim mrežama: Facebook-u, Instagramu, Twitteru, Flickru, Youtubeu. U samu kampanju je uključen veliki broj volontera, uključujući i poznate osobe te su iz objava vidljive različite suradnje s drugim organizacijama i institucijama na informiranju birača.

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Edukativne i informativne aktivnosti uz izbore za EP 1Edukativne i informativne aktivnosti uz izbore za EP 2

chevron-right