Stručni/a suradnik/ca na projektu

12. studenoga 2018.

„Aktivni građani i odgovorne institucije za slobodno i solidarno društvo“ – to je GONG-ova misija koju pretačemo u brojne projekte za koje, ovim natječajem, tražimo nove suradnike/ce. 

GONG je organizacija civilnog društva usmjerena unaprjeđenju demokratskih procesa i institucija te demokratske političke kulture kao i poticanju aktivnog i odgovornog sudjelovanja građana u političkim procesima, osobito procesima donošenja odluka vezanih uz dobro upravljanje javnim i zajedničkim dobrima, zaštitu i promicanje vladavine prava te ljudskih prava i solidarnosti. GONG provodi istraživanja i analize, obrazuje, informira i javno zagovara.

Koga GONG traži?

Politički i medijski pismene suradnice/ke koji kritički razmišljaju, argumentirano raspravljaju, dijele vrijednosti GONG-a i odgovorno rade svoj posao, a pritom su:

  • Prvostupnik/ca ili magistar/ra novinarskog, politološkog ili komunikacijskog usmjerenja

  • Nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te su prijavljene u evidenciju Zavoda za zapošljavanje 30 dana

Što GONG nudi:

1.- 3. mjesec:

Upoznavanje organizacije i užeg područja rada udruge, upoznavanje s aktivnostima, postojećim zakonima i propisima, internim aktima i ostalim odredbama koje definiraju rad udruge. Uhodavanje u sistematizaciju poslova, raspodjelu poslova, poslovne obveze i odgovornosti na radnom mjestu. Informiranje o partnerskim organizacijama te komunikaciji i suradnji u pojedinim područjima aktivnosti udruge. Uvođenje u projektne aktivnosti, upoznavanje projektnog ciklusa i procesa provedbe aktivnosti.

 

4.- 6. mjesec:

Upoznavanje s procesima pretraživanja dostupnih izvora informacija, izradom analiza te provedbom istraživanja i na njima temeljenim zagovaračkim procesima. Stjecanje znanja o političkim procesima, institucijama i civilnom društvu. Konkretnije upoznavanje s institucijama političkog sustava na lokalnoj i nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Praćenje rada i sjednica institucija predstavničkih i izvršnih tijela. Upoznavanje administracije web stranice i društvenih mreža, uvođenje u pisanje članaka i objava.

 

7.- 9. mjesec:

Upoznavanje s izbornim procesom i procesom političkog odlučivanja u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Upoznavanje s ostalim temama kojima se udruga bavi poput ljudskih i građanskih prava, političke kulture, dobrog upravljanja i antikorupcije. Na operativnoj razini – uvođenje u samostalnu organizaciju javnih događaja, radionica i edukacija te javno informiranje. Izvršavanje aktivnosti u suradnji i u skladu s dogovorom s voditeljem programa i ostalim suradnicima. Prikupljanje i sortiranje informacija i podataka za potrebe rada tima. Istraživanje i izrada komparativnih prikaza.

 

10.- 12. mjesec:

U suradnji s ostatkom tima, priprema i planiranje projektnih aktivnosti za predstojeću kalendarsku godinu. Pisanje izvještaja o provedenim aktivnostima uz superviziju. Redovito informiranje i izvještavanje tima i kolega. Sudjelovanje u kampanjama, događanjima, uredskim aktivnostima i logistici.

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj natječaj, svoj životopis i motivacijsko pismo pošaljite na posao@gong.hr  s naznakom „Za natječaj za SOR u GONG-u" do četvrtka 6.12.2018.

 

GONG brine za zaštitu vaših osobnih podataka. Slanjem prijave na natječaj dajete privolu za držanje vaših osobnih podataka (biografije, motivacijska pisma, preporuke) u bazi prijava na ove i buduće natječaje za posao u GONG-u. Podaci koje nam pošaljete drže se u bazi do trenutka u kojem nam ne uskratite privolu za njihovo korištenje za potrebe procesa odabira kandidata za poslove u GONG-u. Privolu za obradu podataka možete uskratiti u bilo kojem trenutku. Ako imate ikakva pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka, želite uskratiti privolu za njihovu obradu i pohranu, ili ostvariti neko od ostalih prava opisanih u našim Pravilima privatnosti u točki 4 i ostalim točkama, javite nam se na osobni-podaci@gong.hr

chevron-right