Iz Argentine uvesti „građane revizore“

13. rujna 2018.

GONG predlaže da se građanima omogući da predlažu prioritete za reviziju. Konačnu odluku zadržao bi glavni državni revizor, kao što uostalom odlučuje i kada mu Sabor pošalje svoj zahtjev da se neko tijelo revidira.

Nacrt prijedloga Zakona o Državnom uredu za reviziju, o kojem javna rasprava završava 13. rujna sadržava nadzor dijela poslovanja Hrvatske narodne banke (HNB) koju GONG pozdravlja, ali predlaže i građansku participaciju kroz sugeriranje prioriteta revizije, radi njihovog boljeg razumijevanja državnog proračuna i trošenja javnih sredstava i jačanja povjerenja u institucije, odnosno sustav državne revizije. K tome bilo bi dobro uvesti ograničenje stranačkog angažmana glavnog revizora, kao u slučaju članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Dobar je iskorak što bi Državni ured za reviziju bio nadležan za provjeru i ocjenu korištenja sredstava HNB-a kojima se neposredno ne ostvaruju ciljevi i izvršavaju zadaci propisani zakonom o HNB-u i drugim zakonima, kao ni oni koje HNB obavlja u skladu s ugovorom o funkcioniranju EU. 

No sistemski iskorak koji bi uistinu doveo do pozitivnih promjena bila bi građanska participacija u reviziji. Kao primjer dobre prakse iz globalnog Partnerstva za otvorenu vlast, GONG predlaže da se građanima omogući da predlažu prioritete za reviziju. Konačnu odluku zadržao bi glavni državni revizor, kao što uostalom odlučuje i kada mu Sabor pošalje svoj zahtjev da se neko tijelo revidira.

Dobar je primjer Argentine, u kojoj se zainteresirani građani i građanke, pozivaju na konzultacije sugerirajući programe i područja koje bi bilo dobro  revidirati.

Cilj uvođenja „građana revizora“ jest sudjelovanje građana u nadzoru javnih  financija, radi njihovog boljeg razumijevanja državnog proračuna i trošenja javnih sredstava, kao i povećanje transparentnosti cijelog procesa čime se jačanje povjerenja u institucije, odnosno sustav državne revizije.

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Iz Argentine uvesti „građane revizore“ 1 Iz Argentine uvesti „građane revizore“ 2

chevron-right