Ustavni sud ne poštuje obaveze transparentnosti u potpunosti

15. svibnja 2018.

Povjerenica za informiranje zatražila je od Ustavnog suda (USUD) neke prilagodbe kako bi njegov rad bio što transparentniji, a USUD je dosad djelomično ispunio obveze, no nije otvorio sjednice za opću javnost.

Postupajući prema predstavci GONG-a Povjerenica za informiranje od Ustavnog je suda u ožujku 2017. godine zatražila izvješće o javnosti rada prema Zakonu o pravu na pristup informacijama. Na temelju tog izvješća obavijestila je u listopadu prošle USUD da je nužno da u potpunosti ispuni svoju obvezu objave informacija te obvezu javnosti rada kroz promjene na svojim web stranicama, a dala je i preporuku za povećanje transparentnosti rada USUD-a.

Pregledom web stranice USUD-a ustanovili smo da je USUD djelomično ispunio svoju zakonsku obvezu, tj. neke je dijelove stranice prilagodio prema uputama Povjerenice, a neke je očito zanemario.

Povjerenica je od USUD-a, dakle, zahtijevala primjenu odredbi članka 12. Zakona na način da uz objave dnevnih redova objavi i obavijest o tome da sjednicama mogu prisustvovati i akreditirani predstavnici tiska, što je USUD i napravio. Međutim, koliko se može zaključiti prema informacijama na web stranici, zanemario je dodatnu preporuku Povjerenice, koja je predložila razmatranje mogućnosti povećanja transparentnosti kroz omogućavanje "opće razine javnosti rada na Sjednici", što znači da javnost još ne može prisustvovati sjednicama USUD-a.

Što se tiče članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenica je od USUD-a tražila prilagodbu po nekoliko točaka. USUD ipak nije ispunio neke od tih zahtjeva pa tako, na primjer, na stranicama USUD-a i dalje nema godišnjeg plana ili Pravilnika o radu Ureda predsjednika i Pravilnika o radu Glavnog tajništva. Isto tako, nije ispunjen zahtjev Povjerenice da se objave ishodi natječajnih postupaka niti imena voditelja pojedinih ustrojstvenih jedinica i njihovi kontakt podaci.

S druge strane, napravljen je korak naprijed u otvorenosti rada USUD-a javnosti tako što je ispunjen zahtjev Povjerenice da se financijski dokumenti (proračun i financijski izvještaji) objavljuju u otvorenom formatu, tj. u formatu koji je strojno čitljiv. USUD ih je objavio u.xls formatu. Isto tako, USUD je prilagodio svoje stranice i objavio, prema uputama Povjerenice, mjerodavne propise vezane uz pristup informacijama.

Što se tiče ostalih pitanja otvorenosti rada Ustavnog suda, još traje proces u kojem se GONG Povjerenici za informiranje žalio na rješenje USUD-a, a kojim je odbijen naš zahtjev za informacijom o imenima sudaca izvjestitelja za pojedine slučajeve, uključujući i odluku o puštanju na slobodu Milana Bandića i odluku o puštanju na slobodu Ive Sanadera.

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Ustavni sud ne poštuje obaveze transparentnosti u potpunosti 1Ustavni sud ne poštuje obaveze transparentnosti u potpunosti 2
chevron-right