Počela provedba projekta društveno korisnog učenja

07. svibnja 2018.

“Aktivni studenti - korisni građani - pravedno društvo: partnerstvo u razvoju programa društveno korisnog učenja za razvoj kompetencija studenata i studentski doprinos zajednici”

Kroz suradnju Fakulteta političkih znanosti s GONG-om i Hrvatskim novinarskim društvom, na strukturirani način organizirat će se programi društveno korisnog učenja (DKU) za studente politologije i novinarstva te će se društveno korisno učenje uklopiti u akademski kurikulum na tri kolegija, čime će se povećati broj studenata koji doprinose zajednici. Društveno korisno učenje uključuje studente u angažman u zajednici te koristi taj angažman kao dodatno sredstvo produbljivanja kompetencija koje se razvijaju kroz pojedine fakultetske kolegije.

Studenti imaju potrebu razviti praktična znanja, steći iskustva djelovanja u zajednici i razviti vještine. Iako aktualna istraživanja mladih u Hrvatskoj pokazuju da su oni nedovoljno zainteresirani za društvena i politička zbivanja i da su nedovoljno osviješteni o potrebi i važnosti vlastitog angažiranja u rješavanju društvenih i političkih problema (istraživanja stavova mladih Instituta za društvena istraživanja - Mladi u vremenu krize, 2013., istraživanja GONG-a i Fakulteta političkih znanosti 2011. te GOOD inicijative, 2015.), studenti ipak pokazuju želju i spremnost da razvijaju vlastite kompetencije i istovremeno doprinose zajednici.

Kroz ovaj projekt će se studentski angažman uklopiti u akademski kurikulum na najmanje tri kolegija na Fakultetu političkih znanosti. Osim obogaćivanja znanja stečenih na fakultetu kroz praktični angažman, studenti će proces učenja proširiti iz učionice u zajednicu te će na ovaj način dodatno razviti građansku odgovornost, toleranciju i brigu za druge. Uz razvoj individualnih studentskih kompetencija, projektom se istovremeno omogućuje studentima da pridonose rješavanju društvenih problema.

Opći cilj projekta je povećati broj studenata Fakulteta političkih znanosti koji tijekom svog akademskog obrazovanja sudjeluju u rješavanju konkretnih društvenih problema i doprinose razvoju zajednice te istovremeno razvijaju vlastita praktična znanja i vještine kroz održivo partnerstvo Fakulteta s GONG-om i Hrvatskim novinarskim društvom. Specifični ciljevi projekta se odnose na doprinos razvoju studentskih kompetencija, unaprijeđenje pozitivnog utjecaja Fakulteta političkih znanosti za razvoj zajednice i rješavanje problema te na jačanje kapaciteta civilnog društva.

Očekivani rezultati projekta su:

(1) Programi društveno korisnog učenja razvijeni i provedeni ( 3 programa) te spremni za dugoročnu sustavnu provedbu;

(2) Razvijene kompetencije studenata (praktična znanja i vještine te demokratski stavovi 60 studenata uključenih u društveno korisne aktivnosti s fokusom na građansko obrazovanje mladih, dobro upravljanje i pravo na informaciju te istraživačko novinarstvo) za civilno zalaganje i doprinos zajednici;

(3) Uspostavljena je institucionalna suradnja partnera, a profesori na FPZG podržavaju DKU i uključuju ga u kolegije;

(4) Osnaženi su kapaciteti partnera za organiziranje DKU i podršku mladima u društveno korisnom radu i doprinosu razvoju zajednice te je

(5) promovirana važnost i pozitivni doprinos DKU-a među mladima, fakultetskim i školskim nastavnicima i u zajednici.

Studenti koji će biti uključeni u program i imati priliku iznositi svoja iskustva će pozitivno utjecati na druge studente. Projektni partneri će uz nastavak međusobne suradnje unaprijeđivati i partnerstva s drugim dionicima, od drugih fakulteta, ustanova i organizacija civilnog društva, do suradnje sa školama radi unapređenja ljudskih prava, demokratskog građanstva i povezivanja obrazovnih ustanova i zajednice. Širenjem mreže suradnika te međusobnim povezivanjem među njima stvorit će se kritična masa dionika usmjerena na društveni razvoj.

Projekt “Aktivni studenti - korisni građani - pravedno društvo: partnerstvo u razvoju programa društveno korisnog učenja za razvoj kompetencija studenata i studentski doprinos zajednici” provodi se od 19. ožujka 2018. do 18. ožujka 2020. godine; ukupna vrijednost projekta je 1.051.713,95 HRK i u cijelosti je financiran iz strukturnih fondova Europske unije (konkretno iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.) 

Počela provedba projekta društveno korisnog učenja 1                                                    Počela provedba projekta društveno korisnog učenja 2

chevron-right