Podaci o radu Sabora bit će dostupni u par klikova

20. travnja 2018.

Slovenski institut „Danes je nov dan“ razvio je najnapredniju analitiku parlamentarne djelatnosti u Europi, a od ove jeseni pokreće se i verzija za Hrvatski sabor.

Ako je suditi prema količini podataka koje objavljuje, Hrvatski sabor mogao bi biti najtransparentnije tijelo javne vlasti u državi. Tu su transkripti svih saborskih rasprava, zastupnička pitanja, tonske snimke plenarnih rasprava od 2003. do danas, a moguće je pratiti i cijele procese za sve u tom razdoblju u Saboru procesuirane akte.  Na e-Doc stranici koja relativno ažurno objavljuje sve zakonodavne i zastupničke aktivnosti hrvatskog parlamenta mogu se pronaći i brojni statistički podaci o aktivnostima svakog pojedinog zastupnika, da li su i kako glasovali, što zastupali, protiv čega istupali.

Ova gomila dragocjenih, i otvorenih podataka, može se prikazati na različite načine: primjerice, za potrebe arhiviranja, kako to sada radi INFODOK služba Sabora, ili pak prema potrebama građana kao primarnih korisnika, kako je to učinio slovenski  institut Danes je nov dan s podacima slovenskog parlamenta. Parlameter.si  je stranica koja u par klikova na vizualno zanimljiv način daje uvid u, na primjer, ukupnu povijesti glasanja bilo kojeg izabranog zastupnika, a informacije o političarima organizira pregledno kao što društvene mreže, primjerice, omogućavaju da intuitivno pratimo čime se bave naši prijatelji i kontakti.

Osim što automatizira složena istraživanja, Parlameter automatski generira i vizualizacije koje su slobodne za preuzimanje korisnicima. Pretraživati je moguće prema različitim kriterijima: zakonima i aktima, sjednicama, parlamentarnim skupinama gdje svaka od njih, kao i svaki zastupnik, ima svoj 'profil'. Riječ je zapravo o info-stranici s osnovnim podacima o stranačkoj pripadnosti, broju osvojenih glasova u izbornoj jedinici, osnovnim biografskim podacima i linkovima na profile s društvenih mreža. Tu su objavljene i najnovije aktivnosti zastupnika, grafikon prisutnost na sjednicama, zastupnička pitanja i članstva u tijelima i saborskim odborima. Posebno je izdvojen pregled glasanja kao i govori s vizualizacijama koje riječi zastupnik, odnosno klub, najviše koristi te kojim stilom se obraća – jesu li govori umjereni, žestoki ili ekscesni.

Otkad postoji Parlameter, lokalni mediji u Sloveniji počeli su puno više pratiti državnu politiku, odnosno rad svojih zastupnika u parlamentu. I slovenski nacionalni mediji, bez obzira na političke preferencije uredništva, preuzimaju informativne grafike s Parlametera kao ilustracije za dubinske analize koje do sad ni izbliza nisu bile tako učestale. Zahvaljujući brzo dostupnim podacima koji se ažuriraju svaka 24 sata, novinarima ostaje više vremena za njihovu kvalitetnu interpretaciju, a i najmanjim medijima omogućeno je koristiti vizualizacije koje bi svojim ograničenim resursima teško mogle same razvijati. Konačno, i samim je građanima daleko pristupačnije pratiti rad svojih predstavnika i steći jasniju sliku o tome što zagovara i kakvu politiku vodi.  Rezultat je veća vidljivost zastupnika, a samim time i transparentnost njegovog djelovanja te podizanje razine odgovornosti prema dužnosti koju obnaša.

Razvoj Parlametera omogućio je Google Digital News Initiative Innovation Fond koji je sredstva za ovaj projekt odobrio u 2016. godini. Niti dvije godine kasnije, institut „Danes je nov dan“ razvio je Parlameter kao najnapredniju analitiku parlamentarne djelatnosti u Europi s otvorenim kodom koji će u sljedećih godinu dana prilagoditi za preuzimanje informacija i sa stranica Hrvatskog sabora.

GONG je partner projekta za Hrvatsku, a za Bosnu i Hercegovinu - gdje se aplikacija istovremeno razvija - partnerska je organizacija „Zašto ne?“.  Financijsku podršku za prvu godinu osigurala je američka fondacija National Endowment for Democracy (NED), a hrvatska bi verzija Parlametera trebala biti online u rujnu ove godine, uoči početka rada Hrvatskog sabora nakon ljetne stanke.

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Podaci o radu Sabora bit će dostupni u par klikova 1Podaci o radu Sabora bit će dostupni u par klikova 2

chevron-right