Tko su prave gazde u Hrvatskoj?

10. listopada 2017.

Registar stvarnih vlasnika tvrtki u Hrvatskoj ne bi smio biti tajan, nego dostupan cijeloj javnosti koja ima pravo znati tko su stvarni vlasnici trgovačkih društava, zaklada, fundacija i trustova koji djeluju u Hrvatskoj. U zemlji koja je sustavno izložena korupcijskim rizicima, građani, novinari i nevladine organizacije trebaju moći pravovremeno i u primjerenim formatima pristupiti informacijama, među ostalim, o financijerima izbornih kampanja i stvarnim vlasnicima medija.

Uoči saborske rasprave o Konačnom prijedlogu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, GONG poziva saborske zastupnike i zastupnice da zatraže otvaranje Registra stvarnih vlasnika tvrtki u Hrvatskoj za cijelu javnost. Ovim se zakonom u hrvatsko zakonodavstvo ugrađuje tzv. četvrta EU Direktiva o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma koja je inspirirana aferama proizišlim iz Panama Papers s time da Nacrt Europskog parlamenta za reviziju ove Direktive već predlaže potpunu objavu Registara stvarnih vlasnika u svim državama članica EU.

Konačni prijedlog Zakona, o kojem će Hrvatski sabor raspravljati u srijedu, 11. listopada 2017.,  definira Registar stvarnih vlasnika kao središnju elektroničku bazu podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima trgovačkih društava, podružnica stranih trgovačkih društava, udruga, zaklada, fundacija i ustanova lokalne samouprave kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač, kao i trustova i s trustom izjednačenih subjekta stranog prava koji su obveznici OIB-a u Republici Hrvatskoj.

Registar će voditi Fina, ali podaci će, prema članku 34. Konačnog prijedloga Zakona, biti dostupni samo ovlaštenim službenicima Ureda za sprječavanje pranja novca, ovlaštenim osobama državnih tijela, ovlaštenoj osobi i zamjeniku ovlaštene osobe obveznika i drugim zaposlenicima obveznika, ovlaštenim osobama kada provode mjere dubinske analize stranke na temelju ovog Zakona te „pravnim i fizičkim osobama koje dokažu opravdani pravni interes“. Ovakvim prijevodom Direktive (original: Službeni list Europske unije) stvara se podloga da se pristup javnosti u potpunosti onemogući jer se umjesto „opravdanog interesa“, uvodi „opravdani pravni interes“ zbog čega odluke Ministarstva financija o (ne)davanju pristupa informacijama u Registru ne bi bilo moguće osporavati na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (u procesima pred Povjerenicom za informiranje i pred Upravnim sudom) u odnosu na meritum spora, već samo u odnosu na poštivanje procedure.

Kako bi potaknuo saborske zastupnike i zastupnice da promijene ovu odredbu, GONG ujedno šalje i prijedlog amandmana kojim bi se postojeći članci 34. i 35. izmijenili tako da glase: „Registar stvarnih vlasnika dostupan je javnosti u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama“.

chevron-right