Održana tribina „Koristiš li svoje pravo na pristup informacijama?“

06. listopada 2017.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, u organizaciji Povjerenice za informiranje dr. sc. Anamarije Musa, 25. rujna 2017. u Kinu Europa održana je tribina pod nazivom „Koristiš li svoje pravo na pristup informacijama?“, sa svrhom raspravljanja o mogućim uzrocima zašto se u Republici Hrvatskoj pravo na pristup informacijama kao političko i građansko pravo ne koristi češće ili pak učinkovitije, posebno u istraživačke svrhe u akademskoj zajednici i medijima, kao i u zagovaračke svrhe od strane udruga.

Tribinu, namijenjenu prvenstveno korisnicima prava na pristup informacijama, otvorila je povjerenica za informiranje izlaganjem „Imate pravo znati: kako Vam Povjerenik za informiranje može u tome pomoći?“, kojim je ukazala na dosadašnja postignuća i aktivnosti Povjerenika, koje su usmjerene na jačanje kapaciteta udruga i medija, ali i educiranje svih građana za korištenje ovog Ustavom zajamčenog prava. U razdoblju 2014.-2016 održano je tako 20 edukacija za korisnike na kojima je sudjelovalo 286 sudionika, a k tome je održano 14 javnih događanja usmjerenih na promociju prava na pristup informacijama.

„U razdoblju 2013-2017 riješili smo preko 2.800 žalbi korisnika, od kojih žalbe udruga i novinara nažalost čine samo manji udio, manje od 20% svih žalbi. I dalje su aktualna pitanja potrošnje javnih sredstava, donošenja odluka i utjecaj vanjskih dionika u tom procesu, pitanja korupcije te učinkovitosti u radu i pravilnosti u upravljanju. Stoga pozivamo novinare i predstavnike civilnog društva da, kao ključni korisnici prava na pristup informacijama koji mogu otvoriti važna pitanja upravljanja i javnih politika te potaknuti društvene promjene, koriste dostupne alate objavljene na stranicama Povjerenika za informiranje www.pristupinfo.hr , ali i na stranicama tijela javne vlasti,“ istaknula je te osobito naglasila korisnostjavno objavljenih analitičkih praćenja (studija) te brošura (http://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/ – publikacija Vodič za korisnike, brošure Korak po korak-ostvari svoje pravo na informaciju i Aktivni građani-sudjelujmo u donošenju odluka!), i pozvala na korištenje aplikacije Popis tijela javne vlasti, Tražilice odluka i mišljenja te Portala otvorenih podataka, i Portala e-savjetovanja  kao i praćenja objava povjerenice na Twitteru.

Povjerenica je kao buduće aktivnosti naglasila kreiranje posebnog newslettera za medije, pokretanje projekta Europskog socijalnog fonda kroz koji će biti izrađeni video materijali i webinari za medije, te najavila podnošenje inicijative Vladi RH za pristupanje Konvenciji Vijeća Europe o pristupu službenim dokumentima te Protokolu uz Europsku povelju o lokalnoj samoupravi o pravu na sudjelovanje u poslovima lokalnih vlasti.“

Uslijedila su izlaganja pozvanih govornika koji koriste pravo na pristup informacijama odnosno kreiraju baze podataka temeljem javno objavljenih podataka, među kojima i ono dr. sc. Danijele Širinić iz Centra za empirijska politološka istraživanja Fakulteta političkih znanosti, koja je predstavila projekt Baza podataka: Politički prioriteti u Hrvatskoj 1990.-2016..  Toni Gabrić, novinara iz H-Altera, Udruge za nezavisnu medijsku kulturu, govorio je o problematici u ostvarivanju pristupa podacima iz novinarske perspektive, a programer Filip Rodik iz udruge Code for Croatia, predstavio je primjer korištenja otvorenih podataka u istraživačke svrhe kroz vizualizaciju dodjele financijskih sredstava udrugama.

Jelena Berković iz GONG-a govorila o aktualnom projektu prikupljanja informacija o putnim troškovima za službena putovanja za posljednje tri Vlade RH, koji se provodi u suradnji s Code for Croatia, kao i o aktivnostima usmjerenima na otvaranje registra stvarnih vlasnika, potrebu uređenja lobiranja, proaktivne objave informacija o sastancima politički eksponiranih osoba i imperativ stvaranja informacija o sastancima koji se  održavaju na navišim političkim  razinama, ali o njima ne postoji pisani tragovi te informacije o njima ne mogu biti predmetom zahtjeva za pristup informacijama.

Tribinu i raspravu moderirao je Tomislav Klauški, novinar 24sata, a svoj doprinos raspravi dali su predstavnici medija, udruga civilnog društva i akademske zajednice.

Program tribine možete preuzeti ovdje.

Sudjelovanje Jelene Berković na panelu omogućeno je kroz financijsku potporu Centara znanja za društveni razvoj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Održana tribina „Koristiš li svoje pravo na pristup informacijama?“ 1                 Održana tribina „Koristiš li svoje pravo na pristup informacijama?“ 2

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

chevron-right