Vladin udar na lokalnu demokraciju

04. listopada 2017.

GONG će od Ustavnog suda tražiti pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi ukoliko Sabor usvoji aktualni Vladin nacrt Zakona jer se radi o ozbiljnom i protuustavnom udarcu na lokalnu demokraciju.

Predložene izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi predstavljaju ozbiljan udarac lokalnoj demokraciji i otvaraju još veće koruptivne rizike, a ukoliko se Zakon s ovakvim sadržajem usvoji, GONG će od Ustavnog suda tražiti pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona.

S obzirom da će Vlada raspustiti predstavničko tijelo ukoliko ne donese proračun ili odluku o privremenom financiranju, a načelnik/gradonačelnik i župan i dalje ostaju na svojim dužnostima, predstavničko se tijelo svodi na fikus i postaje svojevrsni talac izvršne vlasti. Nadalje, načelnik/gradonačelnik i župan ne moraju postizati dogovor o proračunu s predstavničkim tijelom znajući da će ono biti raspušteno čime će biti spriječeno obavljati svoju funkciju. Ukoliko ne poslušaju volju izvršne vlasti, predstavničkom tijelu tako će biti oduzeta ustavna uloga predstavništva građana putem kojih ostvaraju pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. S druge strane, izvršna vlast može ignorirati predstavničko tijelo kao instituciju po principu „uzmi ili ostavi“.

Ovakvo zakonsko rješenje zasigurno ne stvara temelj za ostvarivanje prava građana na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu već predstavlja ozbiljan udarac i degradiranje funkcije lokalne demokracije, a onda i demokracije uopće. Stoga su sporne odredbe ozbiljno upitne i s aspekta ustavnosti jer Ustav u članku 133. jasno propisuje:

Građanima se jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Pravo na samoupravu ostvaruje se preko lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog, jednakog i općega biračkog prava“.

Umjesto da se pristupi sustavnom unaprjeđenju lokalne i područne (regionalne) samoupravu u kojoj je ravnoteža lokalne zakonodavne i izvršne vlasti odavno poremećena u korist izvršne vlasti, Vlada predlaže rješenja koja će dodatno oslabiti Ustavom zagarantiranu predstavničku funkciju i ojačati moć načelnika/gradonačelnika i župana. To nadalje stvara još veće koruptivne rizike, a posebno u situaciji slabije pozicije predstavničkog tijela kao svojevrsnog kontrolora izvršne vlasti.

Ne treba posebno naglašavati da je ionako vrlo teško opozvati načelnika/gradonačelnika i župana, a utjecaj građana kroz lokalni referendum gotovo je nemoguć zbog strogih uvjeta za njegovo prihvaćanje, pa će tako i dalje građanima biti lakše uspjeti s inicijativom na državnom referendumu, nego na lokalnom za koji i dalje vrijedi pravilo više od 50% izlaznosti kako bi bio valjan.

Dodatno, GONG-ovo istraživanje Naša zarobljena mista o zarobljenosti lokalne i područne (regionalne) samouprave dokazalo je da su prakse zarobljavanja omogućene i poduprte upravo važećim zakonsko-institucionalnim rješenjima te da se razvijaju u interakciji s vodećim nacionalnim strankama. To pak dozvoljava postavljanje teze da se prakse u četiri istraživana slučaja (Istarska županija, Zagreb, Dubrovnik i Slavonski Brod) pojavljuju u čitavoj državi. Naime, formalni aspekti upravljanja, dakle postojeći pravni okvir, koriste se kao sredstvo doprinosa daljnjem razvoju i održivosti neformalnih praksi i stvaranja uvjeta zarobljenosti.

U tom smislu GONG predlaže, između ostalog, sljedeće preporuke:

  • smanjenje ovlasti gradonačelnika, načelnika i župana kroz:
    • uravnoteženje ovlasti izvršne i predstavničke vlasti u lokalnim sredinama
    • smanjenje prostora za diskrecijsko odlučivanje
    • smanjenje iznosa vrijednosti kojima samostalno raspolažu;
  • ujednačavanje opisa i uvjeta radnih mjesta u lokalnoj samoupravi te ukidanje ovlasti izvršnih čelnika za samostalno definiranje sistematizacije i uvjeta radnih mjesta u lokalnoj samoupravi;
  • uvođenje obaveza zapošljavanja temeljem javnih natječaja u javnim poduzećima, uz striktno  pridržavanje načela stručnosti prilikom zapošljavanja;
  • ograničavanje broja mandata na izravno biranim izvršnim funkcijama u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, u skladu s ograničenjima broja mandata za drugu izravno biranu funkciju, onu  Predsjednika Republike;

propisivanje nespojivosti funkcija općinskog načelnika i gradonačelnika s funkcijom saborskog zastupnika.

chevron-right