GONG postao članom globalne antikorupcijske mreže OCD-a

29. rujna 2017.

GONG je postao član UNCAC koalicije koja broji preko 350 organizacija civilnog društva u preko 100 zemalja svijeta koje prate provedbu UN-ove konvencije protiv korupcije.

Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije je zbog svoje globalne prihvaćenosti zapravo postala jedini globalni pravno obvezujući antikorupcijski instrument. Konvencija pokriva 5 glavnih područja: prevenciju, rad policijskih i istražnih tijela, međunarodnu suradnju, povrat (nezakonite) imovine, tehničku pomoć i razmjenu informacija. Usvajanjem Konvencije države se obvezuju na provođenje globalnog zajedničkog minimalnog nazivnika u nošenju s raznim oblicima korupcije, a najčešće se radi o uspostavi određenog pravnog okvira vezan uz neku od tema ili područja. Sama Konvencija ipak ostavlja mjesta da se neki od uvjeta ispunjavaju tek na formalnoj razini, dok de facto nisu ispunjeni zbog načina (ne)rada odgovornih tijela. Kako bi se države potaknulo na kvalitetniju provedbu, osmišljen je inovativan proces nadzora provedbe Konvencije.

Mehanizam nadzora provedbe Konvencije (IRM – Implementation Review Mechanism) je prvi uspostavljeni peer-review proces u praksi Ujedinjenih naroda. Naime, provedbu Konvencije svake države članice ocjenjuju druge dvije države. Ocjena provedba Konvencije se provodi u ciklusima od pet godina. U prvom ciklusu (2010.-2015.) fokus je bio na radu policijskih i istražnih tijela te međunarodnoj suradnji, dok je u drugom ciklusu (2015.-2020.) fokus na preventivnim mjerama i povratu ((ne)zakonite) imovine. U drugom petogodišnjem ciklusu Hrvatska je na rasporedu za ocjenu provedbe u trećoj godini ciklusa.

Iako se sve države članice pozivaju da organizacije civilnog društva uključe u proces ocjene provedbe Konvencije, ne postoje jasne pravne obveze. Drugim riječima, države samostalno mogu uključiti u kojoj mjeri i da li uopće, organizacije civilnog društva uključiti u proces samoevaluacije, koji prethodi evaluaciji drugih dviju država. Vrlo često utjecaj organizacija civilnog društva na izvještaje o pojedinim državama predstavlja umješnost njihova rada izvan okvira i mehanizama UNCAC-a.

S ciljem umrežavanja, razmjene informacija i primjera dobre prakse, te koordiniranog globalnog antikorupcijskog rada osnovana je UNCAC koalicija, koja okuplja velik broj organizacija diljem svijeta. GONG je nedavno postao formalni član ove koalicije, koja je zapravo globalna mreža antikorupcijskih organizacija civilnog društva, usmjerena na osiguranje pune provedbe Konvencije u svim zemljama potpisnicima. UNCAC koalicija podržava i regionalno udruživanje i koordinaciju organizacija civilnog društva. GONG je stoga član i neformalne regionalne mreže formirane unutar okvira UNCAC koalicije – Jugoistočno-europska antikorupcijska platforma (Southeast Europe Anti-Corruption Platform).

chevron-right