Europski zastupnici pozvani da zaštite civilni prostor u EU

14. rujna 2017.

U otvorenom pismu GONG poziva hrvatske zastupnice i zastupnike u Europskom parlamentu da u današnjem glasanju o izvještaju o transparentnosti, glasaju protiv štetnih amandmana koji ciljaju na ukidanje financiranja OCD-a u EU.

Zastupnici i zastupnice Europskog parlamenta danas će u 11.30h glasati o izvještaju zastupnika Giegolda ("Transparentnosti, odgovornosti i integritetu u EU institucijama“), ali i o svim podnesenim amandmanima na taj izvještaj. GONG je uputio otvoreno pismo hrvatskim europarlamentarcima i europarlamentarkama u kojem se od njih traži da glasaju protiv 4 sporna amandmana kojima je krajnji cilj dokidanje financijske potpore koju Europska unija pruža organizacijama civilnog društva.

Bizarni amandmani u suprotnosti s temeljnim načelima liberalne demokracije i temeljnim europskim vrijednostima traže da se prestane s financiranjem OCD-a koje se bave javnim zagovaranjem na EU razini, te OCD-ima koji zagovaraju drugačije političke ciljeve od onih kojeg su definirale europske institucije. U tendencioznom stilu pisanja OCD-e se naziva „politički aktivnim organizacijama“, a implicitno se sugerira kako Europska komisije ugovore o financijskoj potpori potpisuje s organizacijama civilnog društva s isključivim ciljem utjecaja na političare i Vlade država članica.

Navedenim amandmanima se sugerira kako je europski sustav kontrole nad financijskom potporom koje primaju organizacija civilnog društvo slabiji i manje strog u odnosu na druge kategorije korisnika potpora. Izvještaj sa sličnim sadržajem je izgubio potporu koordinatora svih političkih opcija u parlamentarnom Odboru za proračunsku kontrolu, jer ovakve tvrdnje nisu poduprte nikakvim argumentima. Štoviše, upravo suprotno, Europski revizorski je jasno ukazao da se najveće malverzacije odvijaju u strukturnim fondovima i dotacijama za poljoprivredu, u kojima organizacije civilnog društva sudjeluju tek iznimno.

Na samom kraju je potrebno istaknuti kako se ovim ciljanim napadom na organizacije civilnog društva želi skrenuti pažnja sa neprimjerenog utjecaja korporativnih interesa na europske procese donošenja odluka, te brojne preporuke o integritetu koje je izdala Pučka pravobraniteljica građana EU.

chevron-right