Sud EU ukinuo iznimke prava na pristup dokumentima

25. srpnja 2017.

Veliko vijeće Suda Europske unije donijelo je presudu prema kojoj Europska komisija ne može automatski odbiti pristup čitavim kategorijama dokumenata koje ima u svom posjedu, neovisno o tome tko su autori (vlasnici) tih dokumenata.

Sud EU je potvrdio da se svaka institucija EU mora pridržavati zadanih pravila o pristupu dokumentima, pa čak i kada se radi o dokumentima koji nisu kreirani unutar EU institucija. Iza ovog slučaja stoji Patrick Beyer, njemački aktivist i član Piratske stranke koji je od Europske komisije nastojao dobiti dokumente vezane uz sudski postupak o direktivi koja uređuje pravo zadržavanja podataka prikupljenih kroz pružanje telekomunikacijskih usluga. Posebice ga je zaimao podnesak austrijske vlade Sudu Europske unije.

Sama činjenica da se na tražene dokumente primjenjuju pravila o pristupu dokumentima ne znači ujedno i da će traženi dokumenti postati dostupni javnosti. Naime, u ovom konkretnom slučaju se može primijeniti ograničenje pristupa zbog štete koju bi to moglo imati za sudski postupak koji je u tijeku, osim ukoliko ne postoji važniji javni interes zbog kojeg treba omogućiti pristup dokumentima.

Bitno je i da je sud istaknuo da, neovisno o tome što postoji pretpostavka da će se određena iznimka moći primijeniti na čitavu kategoriju nekih dokumenata, nikome se ne smije uskratiti pravo da te iste dokumente traži, kao i da se ozbiljno uzmu u obzir argumenti za omogućavanje pristupa koje ne bi štetilo sudskom procesu.

Zanimljivo je da ovaj pomak u transparentnosti donosi Sud Europske unije, institucija na koju se pravila o pristupu dokumentima primjenjuju samo u odnosu na dokumente koji se tiču administrativnih poslova Suda, dok su dokumenti proceduralne prirode javnosti u potpunosti nedostupni.

chevron-right