(Ne)važnost prava djece u Hrvatskoj

07. srpnja 2017.

Koordinacija udruga za djecu, nevladina mreža udruga u području zaštite i prava djece zgrožena je postupanjem Vlade Republike Hrvatske prema instituciji Pravobranitelja za djecu, a samim time i katastrofalnim odnosom prema zaštiti prava djece u Hrvatskoj

Niti nakon priopćenja koje je Koordinacija uputila javnosti, niti konstruktivnih i argumentiranih primjedbi brojnih organizacija koja se bave pravima djece u okviru savjetovanja oko prijedloga novog Zakona o pravobranitelju za djecu, niti nakon pisma upućenih izravno premijeru Plenkoviću i ministrici Murganić s molbom da se ne igraju pravima djece i izmijene prijedlog Zakona, Vlada se oglušila na sve pozive, molbe i prijedloge te u saborsku proceduru poslala prijedlog Zakona koji izravno napada nezavisnost institucije Pravobranitelja za djecu. Republika Hrvatska unazad nekoliko godina pokazuje tendenciju urušavanja sustava za zaštitu prava i interesa djece jer dva glavna tijela koja bi ih trebala promicati – Pravobranitelj za djecu i Vijeće za djecu – trpe zbog raznih pritisaka, nebrige i borbe individualnih, svjetonazorskih i stranačkih interesa. Naime, Vijeće za djecu već dugo se ni ne formira, a Pravobraniteljicu za djecu se napada bez jasnih razloga. Konačnim prijedlogom Zakona o pravobranitelju koji je jučer poslan u Sabor na glasanje jasno je da se nezavisnost ovog tijela ozbiljno dovela u pitanje. Prava djece ne smiju biti predmet takvih borbi!

Zato pitamo premijera Plenkovića – radi li se ovdje o propustu ili doista djeca i njihova prava nisu važna? Donošenje novog Zakona o pravobranitelju za djecu pokazuje totalnu nebrigu za pitanja djece i tendenciju da se i u području prava djece igraju igre političke moći. U konačnom prijedlogu Zakona ostaju završne i prijelazne odredbe kojima se predviđa da sadašnjoj Pravobraniteljici mandat automatski prestaje. Zato pitamo Premijera – kome Pravobraniteljica smeta i zašto joj se mandat nastoji prekinuti i prije njegova isteka? Također, u konačnom prijedlogu ostalo je neprihvaćanje godišnjeg izvješća kao osnova za prestanak mandata, a imajući na umu da je ovo tijelo upravo zaduženo za ukazivanje na propuste ministarstava i drugih državnih tijela, stvara se situacija u kojoj ono zapravo djeluje u jednogodišnjem mandatu ili jednostavno ne djeluje dovoljno snažno ako želi zadržati mandat. Već smo napominjali da je izrazito važno da sam kandidat ili kandidatkinja za Pravobranitelja/icu za djecu bude podložna provjeri i dokazu kvalitete tako što će ga/ju preložiti saborski odbori i to nakon javne procedure natječaja, što nije moguće ako ga predlaže Vlada kako je ostalo u konačnom prijedlogu Zakona. Djeca su jedna od najranjivijih skupina našeg društva i zaslužuju puno više od ovoga! Koordinacija udruga za djecu

chevron-right