Građansko obrazovanje mladih za sretne mlade i uključiva društva

12. lipnja 2017.

Istraživanja kao i naša svakodnevna iskustva često pokazuju da su ljudi danas, a osobito mladi, razočarani demokracijom kao sustavom, kvalitetom života, izostankom solidarnosti, ali i načinima donošenja odluka. Istovremeno, ljudi se sve manje uključuju u procese donošenja odluka, a šira društvena solidarnost i povezanost se zamjenjuje etikom isključivo individualne brige. 

Program

Prijavnica

Aktivno građansko sudjelovanje i solidarno djelovanje su temelji demokratskih društava, a da bi građani mogli odgovorno sudjelovati važno je još od mladosti razvijati potrebne kompetencije, odnosno znanja, sposobnosti i vještine kao i demokratske stavove i vrijednosti. Te kompetencije se razvijaju  tijekom cjelokupnog socijalizacijskog procesa, no posebno važnu ulogu u poticanju njihovog razvoja ima obitelj i obrazovni sustav. Tako je, primjerice, veliki broj demokratskih država u svoje kurikulume primarnoga i sekundarnog obrazovanja ugradio programe građanskoga, političkog ljudsko-pravnog i globalnog obrazovanja čiji je glavni cilj poticanje razvoja građanskih kompetencija kod mladih ljudi. Zanemarivanje ovih tema dovodi do negativnih posljedica za razvoj demokratske političke kulture, društveni razvoj te  izgradnju demokratskog i uključivog društva.

Zbog toga GOOD inicijativa organizira edukacijski susret namijenjen roditeljima i djeci s idejom da zajedno promislimo koja je uloga roditelja te kako roditelji mogu poticati i podržavati školu u obrazovanju mladih za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

Druženje i edukacijski susret za roditelje održat će se u Zadru od 7. do 9. srpnja 2017. program je primarno namijenjen društveno angažiranim roditeljima i organiziran na način da sudionicama i sudionicima ostavlja dosta slobodnog vremena koje možemo opušteno provesti u međusobnom druženju i podršci u razvoju novih modela suradnje za dobrobit djece. Pozivamo roditelje da dođu zajedno sa svojom djecom, osobito djecom  predškolske i rane osnovnoškolske dobi, a za djecu do 10. godina bite će organiziran paralelni program. Troškove smještaja će pokriti organizatori, a troškovi puta bit će naknadno refundirani sudionicima sukladno dostavljenim putnim računima. Detaljne upute za refundaciju putnih troškova sudionici će dobiti prije dolaska. Zbog prostornih i financijskih ograničenja u edukaciji će moći sudjelovati 17 osoba pa će vam mogućnost sudjelovanja biti potvrđena nakon prijave.

Prijaviti se možete do 26. lipnja 2017. na e-mail Martine Horvat koordinatorice edukacija iz GONG-a: martina@gong.hr , a na istu e-mail adresu ili na: T: +385 (0)91 4825 se možete javiti i za dodatna pitanja.

 Program financijski podržava Mreža zaklada Otvoreno društvo te Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kroz Centre znanja za društveni razvoj.  Program organizira GOOD inicijativa te članice inicijative Roda, GONG i Nansen dijalog centar Osijek.

Program

Prijavnica

chevron-right