Građansko obrazovanje za uključiva i interkulturna društva

30. svibnja 2017.

POZIV ZAINTERESIRANIM UČITELJIMA/ICAMA, NASTAVNICIMA/ICAMA

I STRUČNIM SURADNICIMA/ICAMA

Prijaviti se možete na način da popunjenu prijavnicu dostavite do 12. lipnja 2017. putem faksa: +385 (0) 1 4825 445 ili e-maila: gong@gong.hr . Za dodatna pitanja možete se javiti Martini Horvat na: T: +385 (0) 1 4825 444 ili e-mail: martina@gong.hr . Interkulturna edukacija za integrirane zajednice održat će se u Zadru od 3. do 5. srpnja 2017., a Edukacija za građansku pismenost održati će se u Zadru od 5. do 7. srpnja 2017.
Troškove smještaja sudionika će pokriti organizatori, a troškovi puta bit će naknadno refundirani sudionicima sukladno dostavljenim putnim računima. Detaljne upute za refundaciju putnih troškova sudionici će dobiti prije edukacije. Zbog prostornih i financijskih ograničenja u edukaciji će moći sudjelovati 17 osoba pa će vam mogućnost sudjelovanja biti potvrđena nakon prijave.

 Unapređenje programa podržava Europska unija kroz Erasmus+ program GEAR (Global Education and Active Response for Protection of Human Rights, Inclusion and Democratic Values in Intercultural Societis).

 Uz GONG i Nansen dijalog centar Osijek, partneri na projektu su škole iz Hrvatske: Ekonomska i turistička škola Daruvar, Osnovna škola Siniše Glavaševića Vukovara, Osnovna škola Dalj, te organizacije iz Italije, Španjolske, Slovenije i Makedonije (Mirovni inštitut, GSI Italia, Cives foundation, Nansen Dialog Centar Skopje).

 PRIJAVNICA

 Program stručnog usavršavanja GONG-a

EDUKACIJA ZA GRAĐANSKU PISMENOST

 Aktivno građansko sudjelovanje u demokratskim društvima pretpostavlja da su građani usvojili i razvili potrebne kompetencije, odnosno znanja, sposobnosti i vještine te demokratske stavove i vrijednosti. Te kompetencije se razvijaju  tijekom cjelokupnog socijalizacijskog procesa, no posebno važnu ulogu u poticanju njihovog razvoja ima obrazovanje. Tako je, primjerice, veliki broj demokratskih država u svoje kurikulume primarnoga i sekundarnog obrazovanja ugradio programe građanskoga, političkog ljudsko-pravaškog i globalnog obrazovanja čiji je glavni cilj poticanje razvoja građanskih kompetencija kod mladih ljudi. Zanemarivanje ovih tema u obrazovanju dovodi do negativnih posljedica za razvoj demokratske političke kulture o čemu svjedoče i rezultati istraživanja političkih znanja i stavova hrvatskih srednjoškolaca koje je GONG nedavno proveo, a koji pokazuju nedovoljno znanje te velika odstupanja od normi demokratske političke kulture.

Uvažavajući postojanje potrebe za neformalnim programima stručnog usavršavanja nastavnika/ica, a istodobno koristeći dosadašnja GONG-ova iskustva i ekspertizu u tom području, okupljeni su stručnjaci koji su zajednički osmislili i provode treću godinu za redom program stručnog usavršavanja nastavnika pod nazivom Edukacija za građansku pismenost. S obzirom na složenost i kompleksnost suvremenih političkih procesa program je podijeljen u tzv. module: politička, EU i medijska pismenost. Tako koncipiran program, uz poučavanja o najvažnijim političkim pojmovima i procesima, uvažava  činjenicu da su masovni mediji vrlo važan akter suvremenih političkih procesa, te da obučenost za njihovo kritičko razumijevanje zahtijeva pripremu i edukaciju. Dodatno, s obzirom da je Hrvatska članica Europske unije, u program je uključeno i poznavanje institucija i procesa europskih integracija te zaštita ljudskih prava u europskom kontekstu. Uz razvijanje kompetencija nastavnika za poučavanje o pojedinim temama dodatna pažnja se tijekom edukacije posvećuje metodičko-didaktičkom pristupu i prilagodbi za poučavanje o tim temama tijekom nastave. Za svaki modul zaduženi su renomirani stručnjaci iz GONG-a te sa Sveučilišta u Zagrebu (Berto Šalaj, Iris Goldner Lang). Ukupno trajanje edukacije je 20 sati, a svi sudionici dobivaju potvrdu o sudjelovanju GONG-a.

Unapređenje programa podržava Europska unija kroz Erasmus+ program GEAR (Global Education and Active Response for Protection of Human Rights, Inclusion and Democratic Values in Intercultural Societis). Razvoj i provedbu programa je financijski podržala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kroz program Centri znanja za društveni razvoj.

 

Program stručnog usavršavanja Nansen dijalog centra Osijek

INTERKULTURALNA EDUKACIJA ZA INTEGRIRANE ZAJEDNICE

 Interkulturno učenje podrazumijeva upoznavanje različitosti, drugih kultura i njihovih običaja, otvaranje komunikacije, izgradnju odnosa sa drugima, te razvijanje svijesti da je izgradnja zajednice u kojoj živimo jedino moguća uz uključivanje svih njenih sudionika.

Glavni cilj programa interkulturnog podučavanja nastavnika, djece i mladih je jačanje njihovih interkulturnih kompetencija: produbljivanjem razumijevanja prema drugima i drugačijima; radom na prihvaćanju različitosti, suzbijanu predrasuda i diskriminacije i jačanjem suradnje između manjinskih skupina i većine.

Osim sustavnog praćenja i podrške u radu nastavnicima (dodatno usavršavanje tj. edukacija i supervizija), edukacijski program ima dodanu vrijednost jer omogućava uvođenje izvannastavne aktivnosti Kulturna i duhovna baština zavičaja (KDBZ) u obrazovni sustav. 

KDBZ omogućuje djeci koja žive u multikulturnoj i multietničkoj zajednici da nauče više o svom zavičaju, o kulturi i običajima naroda koji žive na ovom području, a s ciljem boljeg razumijevanja i poštovanja drugih i drugačijih, što je od iznimne važnosti za izgradnju odnosa i interkulturnog društva. Praćenje i evaluacija potvrdila je važnost ovakvog pristupa učenja o multikulturalnosti sredine, jer osim što su djeca uključena u projekt naučila dio svoje zavičajne baštine provedba programa KDBZ dovela je do uočljivih promjena dječjih stavova i ponašanja, veće snošljivosti i manje spremnosti na diskriminaciju drugih, a nastavnici su kroz ovakav rad i evaluaciju dobili potvrdu i podršku za daljnji rad na zbližavanju djece različite etničke pripadnosti.

KDBZ prati i pozitivno ocjenjuje Agencija za odgoj i obrazovanje, a Priručnik KDBZ za nastavnike odobren je od strane AZOO kao pomoćno nastavno sredstvo za ostvarivanje interkulturnih sadržaja u školi.  Knut Vollebaek, Visoki povjerenik OSCE za nacionalne manjine izdao je pismo podrške programu KDBZ-a, kojom potiče i preporuča implementaciju programa u drugim multikulturnim područjima regije i šire u Europi kao mogući model poučavanja kulturnih posebnosti i unapređivanja odnosa unutar multikulturnih zajednica.

Unapređenje programa podržava Europska unija kroz Erasmus+ program GEAR (Global Education and Active Response for Protection of Human Rights, Inclusion and Democratic Values in Intercultural Societis).

 PRIJAVNICA

chevron-right