Edukacija učitelja u suradnji s GOOD inicijativom

09. svibnja 2017.

GONG provodi Edukaciju za građansku pismenost s učiteljima, a ove godine je drugi put za redom u suradnji s GOOD inicijativom i Gradom Rijekom, organizirao stručno usavršavanje učitelja iz područja građanskog odgoja i obrazovanja

GONG je u travnju 2017. održao s učiteljima u Rijeci sada već tradicionalnu Edukaciju za građansku pismenost. U suradnji s drugim organizacijama iz GOOD inicijative, a uz financijsku podršku Grada Rijeke i Centara znanja za društveni razvoj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva,  učiteljice i učitelji su i ove godine sudjelovali na stručnom usavršavanju.

GONG-ova Edukacija za građansku pismenost sastojala se od političke i medijske pismenosti. Provoditelji stručnog usavršavanja bili su: Berto Šalaj, Lana Ciboci, Dražen Hoffmann i Martina Horvat.

Medijska pismenost iznimno je važna kao jedan od temeljnih elemenata građanske pismenosti.  Mediji su važan kanal informiranja  i važan akter suvremenih političkih procesa, komunikacije između građana i tijela javne vlasti, te utječu na formiranje javnog mnijenja i stavova.

Cilj modula je unaprijediti medijsku pismenost samih učitelja, kroz  stjecanje uvida u način funkcioniranja medija unutar hrvatskog, ali i globalnog društvenog i političkog konteksta. Dodatno, cilj modula je razvijanje kompetencija za poučavanje učenika o medijima te za razvijanje kritičkog odnosa prema medijskim sadržajima u tiskanim i elektroničkim i digitalnim medijima. Metode koje se koriste uključuju: prijenos znanja putem izlaganja, rasprava, čitanje, gledanje i slušanje te kritička analiza medijskih sadržaja.

Sudionici su raspravili mogućnostima razvoja medijske pismenosti u školama i promjenama koje bi trebalo uvesti u škole po tom pitanju.

Edukacija učitelja u suradnji s GOOD inicijativom 1

Politička pismenost uključivala je upoznavanje s temeljnim konceptima važnima za razumijevanje i analiziranje suvremenih političkih procesa na lokalnoj i nacionalnoj, ali i globalnoj razini. Poznavanje tih koncepata neophodan je instrument za razumijevanje politike, pa su na tragu toga polaznici koristili pojmovnu analizu kao osnovni metodički postupak ovog modula.

Polaznici su upoznati s pojmovima kao što su politika, demokracija, populizam, političke stranke, politička kultura, politička socijalizacija, civilno društvo, alternativni modeli demokracije itd. Uvažavajući važnost političke kulture za funkcioniranje suvremenih političkih sustava, posebna je pozornost posvećena temi demokratizacije škola i demokratskoj političkoj kulturi te procesima putem kojih se takav tip političke kulture stvara, prenosi i transformira.

Objašnjeno je razlikovanje između višestrukog značenja pojma „politika“ – od javnih politika (policy) koje se odnose na politička područja važna za život građana kao što su obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb, preko polity koja se odnosi na institucionalni ustroj te politics koja se odnosi na stranačke borbe za političku moć. U tom smislu, važno je razlikovati različite razine sudjelovanja građana – od one da ih se jednosmjerno informira o donesenim odlukama do toga da građani sami sudjeluju u odlučivanju. Radi razvijanja boljeg uvida izvedena je vježba čitanja novinskih članaka i identificiranja na koji način mediji pišu o mladima, vezano uz koje javne politike i čije sudjelovanje u javnopolitičkim procesima je medijski prikazano te se raspravljalo o podršci aktivnom angažmanu mladih.

Edukacija učitelja u suradnji s GOOD inicijativom 2

Razvoj GONG-ov programa građanske i medijske pismenosti financijski je podržala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kroz program Centri znanja za društveni razvoj, a program će se dalje razvijati i unaprjeđivati kroz razmjene i suradnju između pet zemalja kroz Erasmus+ projekt GEAR: Global Education and Active Response for Protection of Human Rights, Inclusion and Democratic Values in Intercultural Societis

Edukacija učitelja u suradnji s GOOD inicijativom 3          Edukacija učitelja u suradnji s GOOD inicijativom 4

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

chevron-right