DOĐITE NAM U INTERNSHIP

21. veljače 2017.

Pozivamo visoko motivirane studentice i studente završnih godina društvenih i humanističkih studija (ekonomija, politologija, pravo, psihologija, sociologija…), kao i ostale studente i studentice zainteresirane za internship u područjima demokratizacije (izborni sustav, antikorupcijska politika), digitalnih komunikacija (otvaranje podataka i javne komunikacije) i građanskog odgoja i obrazovanja da se prijave za GONG-ov program volontiranja.

Volonterski angažman uključivao bi kontinuirane tjedne aktivnosti sukladno interesima i mogućnostima uključenih volontera, pri čemu GONG nudi mentorsku podršku i stjecanje iskustva za primjenu znanja stečenih u dosadašnjem obrazovanju, a posebno:

  • sudjelovanje u organiziranju javnih događaja i edukacija,
  • sudjelovanje u pripremi javne komunikacije putem društvenih mreža i tradicionalnih medija,
  • analize web izvora, javnih politika, propisa i dokumenata,
  • praćenje javnih politika na razini RH i  EU,
  • razvijanje istraživačkih, organizacijskih i komunikacijskih vještina,
  • upoznavanje s radom institucija, organizacija i stručnjaka iz zemlje i svijeta,
  • podlogu za izradu seminarskih i diplomskih radova,
  • rad u ugodnom i poticajnom okruženju.

Broj tjedno odrađenih volonterskih sati – ne manji od 10 niti veći od 15 – te njihova dinamika po danima dogovara se unaprijed s mentorom/mentoricom, a dogovor je obvezujući. Nemogućnost ispunjenja dogovorenih zadataka ili neopravdano neobavljanje zadataka dovest će do okončanja programa bez izdane potvrde.

Dvosemestralni internship program GONG-a sada se već tradicionalno provodi svake godine i uključuje društveno angažirane studentice i studente društveno-humanističkih fakulteta, za koje je to prilika za primjenu znanja koja razvijaju tijekom studija te dodatni razvoj svojih kompetencija. Ovogodišnji program će trajati od 1. ožujka do 22. prosinca 2017.

Prijave trebaju sadržavati životopis (molimo, u Europass formatu – moguće ga je izraditi na adresi http://europass.cedefop.europa.eu/) te motivacijsko pismo od maksimalno 250 riječi. Prijave treba poslati na adresu gong@gong.hr s naznakom "Za internship", zaključno sa 6. ožujkom 2017. Osobama zainteresiranima za internship osigurat će se uvodna edukacija te mentorska podrška u uključivanju u volonterski angažman. Po završetku programa, polaznicima/-cama koji/-e su uspješno izvršili/-e zadatke bit će uručena potvrda volonterskom angažmanu i stečenim kompetencijama.

chevron-right