Otvorena vrata za lobiste korporacija u Bruxellesu

23. ožujka 2016.

Većina lobističkih sastanaka održala se s lobistima korporacija uz neadekvatnu regulaciju transparentnosti lobiranja u EU koja ne obuhvaća lobiranja usmjerena na stalna predstavništva država članica i Vijeće Europske unije.

Savez za transparentnost lobiranja i etiku (ALTER-EU) predstavio je novo izvješće: Lobiranje u Bruxellesu: otvorena vrata za lobiste korporacija u stalnim predstavništvima zemalja članica

Ovo je prva takva studija koja uključuje 17 stalnih predstavništva u Briselu i njihove lobističke sastanke. Izvješće ne obuhvaća Hrvatsku. Nalazi ALTER-EU-a prilično su zabrinjavajući:

- Samo su četiri vlade (Irska, Rumunjska, Nizozemska i Poljska) dostavile informacije o održanim lobističkim sastancima, ali ukupni su podaci pokazali da je većina takvih sastanaka bila s lobistima korporacija dajući velikim tvrtkama značajan prostor za promicanje korporativnih interesa u procesu donošenja odluka u Europskoj uniji.

- Izvješće ukazuje na neadekvatnu postojeću regulaciju transparentnosti lobiranja u Europskoj uniji koja je praktički dobrovoljna i ne obuhvaća lobiranja usmjerena na stalna predstavništava država članica i Vijeće Europske unije. Studija pokazuje da se najmanje jedan od pet lobističkih sastanaka stalnih predstavništava održao s tvrtkama i organizacijama koje nisu registrirane u postojećem registru Europske unije.

- Istraživanje ukazuje na određeni komoditet u lobiranju, što se očituje nedostatkom nadzora i vođenja evidencije od strane stalnih predstavnika o tome tko ih lobira. Šest zemalja (Belgija, Danska, Njemačka, Portugal, Španjolska i Švedska) navelo je kako ne posjeduju tražene informacije dok predstavništva Malte i Velike Britanije čuvaju tražene podatke, ali su nedostupni. Pet zemalja (Austrija, Cipar, Francuska, Grčka i Italija) nisu odgovorile na zahtjeve, unatoč nekoliko pokušaja.

U okviru ALTER-EU kampanje i njenih članica širom Europe  «Puna transparentnost lobiranja sada!»  poziva se na daleko stroža pravila transparentnosti lobiranja u Europskoj uniji što uključuje i stalna predstavništva država članica. S obzirom da se Europska komisija uključila u konzultacije o budućem registru transparentnosti lobiranja u Europskoj uniji, ALTER – EU preporučuju sljedeće:

- Stalna predstavništva trebaju uravnotežiti svoje kontakte s lobistima, ako je potrebno, smanjenjem kontakata s korporativnim lobistima i povećanjem njihovih sastanaka s predstavnicima civilnog društva.

- Snimiti i nadzirati sve održane sastanke s lobistima.

- Proaktivno objavljivati kvalitativne informacije o svim održanim lobističkim sastancima (kao što su, primjerice, datum sastanka, prisutne organizacije i lobiste, temu sastanka).

- Sastanci bi bili dozvoljeni samo s lobistima koji su registrirani u registru lobista Europske unije, čak i kad se ne radi o službenom zahtjevu. Stalna predstavništva bi također morala poštivati i nacionalna pravila o transparentnosti i lobiranju tijekom sastanaka s lobistima.

- Na kraju, ALTER-EU i njene članice u Europi traže pravno-obvezujući registar lobiranja u Europskoj uniji koji bi se odnosio na Vijeće, Europsko vijeće i stalna predstavništva te Europsku komisiju i Parlament. Do tada će se morati značajno poboljšati nacionalna pravila transparentnosti i lobiranja u svim državama članicama koja bi se primjenjivala i na stalna predstavništva.

ALTER-EU smatra da su takve reforme  ključne kako bi građani stvarno mogli analizirati lobiranje i utjecaje korporativnih interesa u donošenju odluka u Europskoj uniji.

chevron-right