Kršenja šutnje i nesnalaženja biračkih odbora

08. studenoga 2015.

Izborni dan prolazi u znaku pojačanog, ali očekivanog broja dojava građana o nepravilnostima.

GONG prima neanonimne dojave građana koje se, tijekom prijepodneva, odnose uglavnom na kršenja izborne šutnje, nedovoljnu educiranost pojedinih biračkih odbora, neinformiranost birača o lokacijama posebnih biračkih mjesta za glasanje izvan mjesta prebivališta kao i ugroženu tajnost glasanja na pojedinim biračkim mjestima. GONG posebno izdvaja nedopustivi i nedozvoljeni utjecaj na birače i promatrače od strane zamjenika načelnika Općine Draž u statusu promatrača Šandora Šipoša da glasaju za kandidata mađarske nacionalne manjine Roberta Jankovicsa, o čemu je GONG obavijestio nadležna izborna povjerenstva i policiju.

Najviše dojava nezadovoljnih građana iz cijele Hrvatske stiglo je zbog kršenja izborne šutnje, kako jučer, tako i danas, i to pozivanjem na glasanje za Domoljubnu koaliciju, Hrvatsku raste, Milana Bandića, Živi zid, U ime obitelji i Naprijed Hrvatska. Šutnja se krši na pojedinim biračkim mjestima i putem komunikacijskih kanala, poput plakata, letaka, e-mailova, telefonskih poziva i sms-ova.

U ovakvim situacijama, građani se trebaju obratiti nadležnim tijelima:

-     za organizaciju i provođenje izbora odgovorno je Državno izborno povjerenstvo koje je dostupno putem telefona (01) 4569-712 i (01) 4569-713 te e-maila dip@izbori.hr

-     neželjene promidžbene SMS poruke trebaju se prijaviti HAKOM-u, tj. Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti, putem e-maila nezeljeni.sms@hakom.hr. U prijavi treba navesti broj s kojeg ste primili poruku, datum i vrijeme primitka poruke, Vaš broj, Vaše ime i prezime te sadržaj poruke

-     ukoliko postoji sumnja na zloupotrebu osobnih podataka, poput imena, prezimena ili kontakt-podataka, nadležan je AZOP, tj. Agencija za zaštitu osobnih podataka koja je dostupna putem telefona (01 4609-000) i e-maila: azop@azop.hr 

U odnosu na rad biračkih odbora, GONG je primio dojave građana o slaboj educiranosti pojedinih biračkih odbora što se očituje u nepoznavanju načina glasanja pripadnika nacionalnih manjina i ugrožene tajnosti glasanja. Dojave se odnose i na neprimjerena uređenja pojedinih biračkih mjesta i postavljanja glasačkih listića na način da se može vidjeti serijski broj što također ugrožava tajnost glasanja.

Iako birači mogu doznati adresu svog biračkog mjesta u registru birača, dio birača nije kvalitetno informiran o adresama posebnih biračkih mjesta za glasanje izvan mjesta prebivališta.

GONG poziva biračke odbore da omoguće neometano glasanje birača koji ne mogu pristupiti biračkom mjestu tako da se odazovu na njihov pravovremeni poziv da ih posjete u vlastitom domu. 

GONG tijekom izbornog dana pruža informativnu podršku biračima tako da zaprima neanonimne dojave građane o uočenim nepravilnostima i odgovara na upite putem e-maila gong@gong.hr, Facebook i Twitter profila te telefona (01) 4825 444.

chevron-right