Demokratske vrijednosti i stavovi u dvama istraživanjima

07. rujna 2015.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) i GOOD inicijativa surađivali su u prvoj polovici 2015. godine na provedbi dvaju istraživanja demokratskih vrijednosti i stavova u Hrvatskoj.

Istraživanje Demokracija u Hrvatskoj: između teorije i prakse proveo je IDIZ u suradnji s GOOD inicijativom u siječnju 2015., na nacionalnom uzorku od 1000 punoljetnih ispitanika. Održani su intervjui licem u lice, a fokus istraživanja bio je na demokratskim vrijednostima i stavovima ispitanika, ali i na njihovoj spremnosti na politički i građanski aktivizam.

Istraživanje političke pismenosti maturanata srednjih škola u Hrvatskoj proveli su u prvoj polovici 2015. GOOD inicijativa u suradnji s IDIZ-om i GONG, uz podršku znanstvenika sa Sveučilišta u Zagrebu i Rijeci. Ovo istraživanje nastavlja prethodna IDIZ-ova istraživanja stavova i vrijednosti populacije mladih (iz 2010. i 2012. godine) i usmjereno je na promjene njihovih vrijednosnih orijentacija.

chevron-right