Nova runda usavršavanja za političku i EU pismenost

16. srpnja 2015.

Kako kod učenika razvijati kritičko mišljenje, aktivno građanstvo, razumijevanje društvenih i političkih procesa te poznavanje uloge medija i EU u društvenom i političkom životu? Tim se pitanjima već dugo bavi GOOD Inicijativa za kvalitetno i sustavno uvođenje odgoja i obrazovanja za demokraciju i ljudska prava u odgojno-obrazovni sustav.

Kao odgovor na ta pitanja, GONG  je od 6.7. do 9.7. u IMPACT Centru u Zadru po treći put proveo program stručnog usavršavanja nastavnika za provedbu građanskog odgoja pod nazivom Edukacija za građansku pismenost, u suradnji s profesorima sa Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj usavršavanja bio je podići građanske i političke kompetencije samih nastavnika te ih tako osnažiti za daljnje predavanje sadržaja vezanih uz neke od najvažnijih tema koje čine pismenost za aktivno i demokratsko građanstvo – najvažnije političke procese na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini te institucije i mehanizme Europske unije. Edukaciju iz političke i EU pismenosti održali su Martina Horvat iz GONG-a te Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, dok će treća komponenta – edukacija iz medijske pismenosti – biti održana tijekom jeseni.

Aktivno građansko sudjelovanje u demokratskim društvima pretpostavlja da su građani usvojili i razvili potrebne kompetencije, odnosno znanja, vještine i stavove, pri čemu posebno važnu ulogu ima obrazovni sustav. Tako je, primjerice, veliki broj demokratskih država u svoje kurikulume primarnoga i sekundarnog obrazovanja ugradio programe građanskog, političkog, ljudsko-pravaškog i globalnog obrazovanja čiji je glavni cilj poticanje razvoja građanskih kompetencija kod mladih ljudi. Zanemarivanje ovih tema u obrazovanju dovodi do negativnih posljedica za razvoj demokratske političke kulture o čemu svjedoče i rezultati istraživanja političkih znanja i stavova hrvatskih srednjoškolaca koje je GONG nedavno proveo, a koji pokazuju velika i zabrinjavajuća odstupanja od normi demokratske političke kulture.  Kako bi ovaj zabrinjavajući trend bio preokrenut, potrebno je osnažiti profesore i omogućiti im da se uhvate u koštac sa zahtjevnim zadatkom posredovanja kompetencija za demokratsko građanstvo, istaknula je Martina Horvat.

Kao dopuna zadarskoj edukaciji, za zainteresirane je u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu 10. srpnja održan seminar o europskom građanstvu, mehanizmima zaštite ljudskih prava i slobodi kretanja ljudi, na kojem su predavale stručnjakinje s katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu Iris Goldner Lang i Snježana Vasiljević.

U svom dosadašnjem djelovanju GONG je proveo nekoliko projekata obrazovanja mladih za političko i građansko sudjelovanje, među kojima je i projekt Novo doba ljudskih prava i demokracije u hrvatskim školama kojim se eksperimentalno uvodi i prati provedba građanskog obrazovanja u šest škola.

chevron-right