Tko je u plusu, a tko u minusu?

04. ožujka 2015.

Nakon što je dvije prethodne godine kažnjavan zbog probijanja rokova, SDP je svoje izvješće ove godine objavio na vrijeme, naime, u ponedjeljak je istekao rok do kojega političke stranke Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju moraju dostaviti financijska izvješća za prošlu godinu i objaviti ih na svojim internetskim stranicama.

U SDP-ovom izvješću stoji da je stranka 2014. završila s viškom prihoda od 6,1 milijun kuna. SDP je uprihodovao ukupno 39,4 milijuna kuna, od čega najveći dio čine prihodi po posebnim propisima koje stranke dobivaju iz državnog i lokalnih proračuna, ovisno o broju zastupnika ili vijećnika u predstavničkim tijelima. Iz tih izvora stranka je lani uprihodovala 33,9 milijuna kuna.

Od članarine su uprihodovali nešto više od 2,1 milijun kuna, a od imovine 2,12 milijuna. SDP je primio ukupno 274 tisuća kuna donacija, a sam je donirao 5,1 milijun. Ukupni rashodi stranke u 2014. iznosili su nešto više od 33 milijuna kuna. SDP je na plaće i druga davanja za 47 zaposlenih potrošio oko 6,4 milijuna kuna, a dodatnih 3,3 milijuna kuna platili su intelektualne i osobne usluge. Višak od 6,1 milijun kuna stranka će koristiti za djelomično pokrivanje manjka prenesenog iz ranijih godina.

Financijsko izvješće objavio je HNS, koji u 2014. također bilježi višak prihoda, nešto manji od 202 tisuće kuna.  Prihodi stranke iznosili su nešto više od 10,2 milijuna kuna, najveći dio također iz državnog i lokalnih proračuna, iz kojih je stranka dobila ukupno 7,2 milijuna kuna. Stranka je prikupila 997 tisuća kuna donacija.

Rashodi HNS-a u 2014. iznosili su 10,04 milijuna. Na plaće je potrošeno 3,6 milijuna, na intelektualne i osobne usluge 379 tisuća kuna. I IDS je prošlu godinu završio u plusu, od 395 tisuća kuna. Stranka je, naime, uprihodovala 3,7 milijuna kuna, a potrošila 3,3 milijuna kuna. Glavnina prihoda također je 'stigla' iz gradskih (1,5 milijuna) te državnoga proračuna (oko milijun kuna), a od članarina je prikupljeno 320 tisuća kuna. Trećinu rashoda, dakle 1,1 milijun kuna, čine troškovi deset djelatnika. Deset donatora, šest tvrtki i četvero građana stranci su dali 74.700 kuna.

Financijsko izvješće HDZ-a za 2014., manjak od 10 milijuna kuna

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) prošlu godinu završila je s manjkom većim od 10 milijuna kuna, odnosno prihodi stranke bili su 32,75 milijuna kuna, a rashodi 42,81 milijuna kuna, navodi se u Financijskom izvješću HDZ-a za 2014. godinu.

U odnosu na 2013. smanjeni su stranački prihodi za oko 7,2 milijuna kuna i to, kako stoji u izvješću, zbog smanjenja naknade troškova izborne promidžbe za Europski parlament te od jedinica lokalne uprave i samouprave koje nisu, kao u 2013. izvršile naknadu troškova izborne promidžbe prema ostvarenom rezultatu.

U 2014. povećani su prihodi od stranačkih članarina za više od 735 tisuća kuna i sada iznose 3,2 milijuna kuna, navodi se u Financijskom izvješću HDZ-a. Također, povećane su i tekuće donacije u odnosu na prehodnu godinu u iznosu od oko 4 milijuna kuna, i to zbog održavanja predsjedničkih izbora, izbora za Europski parlament, prijevremenih lokalnih izbora te donacija za stradale u poplavama.

Prema Financijskom izvješću koji je potpisao glavni tajnik stranke Milijan Brkić, HDZ je u 2014. smanjio troškove promidžbe, informiranja i reprezentacije u odnosu na prethodnu godinu. Za plaće je izdvojeno nešto više od 2,1 milijun kuna, za prekovremeni rad više od 176 tisuća kuna a tu su i „dvije plaće u naravi“, koje se odnose na dvoje zaposlenika za korištenje službenih automobila u vremenu od 24 sata u ukupnom iznosu većem od 22 tisuće kuna.

Manjak prihoda u iznosu od 10,06 milijuna kuna i prenesenog manjka prihoda iz 2013. godine u iznosu od 1,35 milijuna kuna, bit će pokriven u idućim razdobljima, a do manjka je došlo zbog održavanja Predsjedničkih izbora, izbora za zastupnike u Europski parlament, te prijevremenih lokalnih izbora u gradovima, općinama i županijama, zaključuje se u HDZ-ovom izvješću.

A kako stoje ostale stranke?

U financijskom izvješću HSS-a stoji kako je manjak prihoda nad rashodima u 2014. godini iznosio 931.252 kuna i pokriven je prenesenim prihodima iz prijašnjih godina. Hrvatska seljačka stranka vodi financijsko poslovanje preko žiro računa središnjice. Prihodi i rashodi su ostvareni u okviru plana prihoda i rashoda, osim u dijelu financijskih prihoda i rashoda koje je nemoguće planirati. Prihodi su ostvareni u iznosu od 5.051.943,59 kuna.

Većina prihoda je ostvarena temeljem posebnih propisa iz državnog proračuna i proračuna jedinica regionalne uprave i lokalne samouprave, te se sastoji od 325.725,10 kuna prihoda iz državnog proračuna i 3.968.292,20 kuna prihoda iz proračuna županija, gradova i općina. Donacijama je dobiveno 27.315,00 kuna. Od članarina i članskih doprinosa HSS je ostvario prihod od 652.736,81 kuna.

Rashodi su ostvareni u iznosu od 5.983.195,42 kuna. Rashodi za bruto plaće i ostale naknade zaposlenima iznosile su 936.902,78 kuna. Materijalni rashodi su iznosili 4.878.932 kuna, od čega su najveći rashodi za usluge u iznosu 2.982.543 kuna. U HSS-u je s 31. prosincem 2014. godine bilo zaposleno 11 osoba.

I HDSSB je prošlu godinu zaključio s minusom, i to od 379 tisuća kuna. Stranka je, naime, uprihodila 3,1 milijun kuna, a potrošila 3,5 milijuna. Manji su prihodi koji u stranačku blagajnu stižu temeljem posebnih propisa, dakle ovise o broju zastupničkih i vijećničkih mandata, u 2013. S tih je osnova knjiženo 3,4 milijuna, a lani 2, 9 milijuna.

Manje je novaca stiglo i od donatora, 166 tisuca kuna, u odnosu na 532 tisuće u 2013. godini. Na listi donatora je njih 462, a uplaćivali su uglavnom po nekoliko stotina kuna. Kao i druge stranke, i HDSSB se u ovoj godini sprema za parlamentarne izbore, a za tu je namjenu stranka planirala utrošiti oko 900 tisuća kuna, navodi se u Financijskom izvješću HDSSB-a.

Stranke, uz financijska izvješća, moraju objaviti i programe

Da se političke stranke ozbiljno spremaju za parlamentrane izbore, potvrđuju programi rada i financijski planovi za 2015., dokumenti koje stranke 'u paketu' s finanijskim izvješćima moraju javno objaviti te dostaviti Državnoj reviziji i Državnom izbornom povjerenstvu.

Za razliku od tajnovitog SDP-a, HDZ jasno naznačuje da su joj u 2015. najveća zadaća parlamentrani izbori krajem godine i pobjeda na izborima. Stranka, piše u Programu, ozbiljno i odgovorno pristupa svojim zadaćama i ciljevima, a posebno u izbornoj godini koja djelovanju HDZ-a daje posebnu dimenziju. Stoga je, kažu, "građanke i građane Hrvatske potrebno svakodnevno poticati na političko promišljanje ukazujući im pritom na sva dosadašnja djelovanja i postignuća stranke".

Za parlamentarne izbore stranka kani potrošiti pet milijuna kuna, ukupno ove godine 41,3 milijuna kuna. Planira uprihoditi 48, 4 milijuna kuna. IDS za parlamentrane izbore planira potrošiti milijun i pol kuna, što je otprilike trećina prihoda (4,9 milijuna) planiranih u ovoj godini. Stranka, osim toga, ove godina planira otplatiti i glavnicu kredita korištenog za financiranje kampanje 2013. (lokalni izbori), a o kojem se iznosu radi teško je dokučiti.

IDS će ove godine obilježiti 25 godina osnutka, planira osnovati političku zakladu stranke, a do kraja godine donijeti politički kodeks. Proširiti stranačku infrastrukturu i značajno povećati broj članova zacrtao si je HDSSB koji se, očekivano, sprema i za izbore, prijevremene lokalne i parlamentarne za koje planira potrošiti oko 900 tisuća kuna.

I SDSS u Programu rada za 2015. ima zacrtane parlamentrane izbore, ali i akciju "10 za 10". Glavni odbor stranke obvezao je sve općinske i gradske organizacije da za deset mjeseci broj članova povećaju za deset posto, naglasak je na ženama i mladima.

chevron-right