Država i odgovornost prema aktivnim građanima

26. svibnja 2014.

Država ima odgovornost osigurati uvjete za razvoj građanske kompetencije učenika kako bi oni mogli biti aktivni i odgovorni građani, poručila je GOOD inicijativa koja podržava uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole uz napomenu da ono mora biti sustavno i kvalitetno na što je upozorila i u svojim komentarima u netom završenoj javnoj raspravi vezanoj uz uvođenje građanskog obrazovanja u škole.

U poučavanje građanskog odgoja i obrazovanja važno je uključiti učitelje i nastavnike koji imaju dostatno razvijene kompetencije kroz dosadašnje obrazovanje i stručno usavršavanje ključne za ovo područje. Također, važno podržati ih kroz osiguravanje profesionalnog razvoja i stručnih usavršavanja koja će odgovarati njihovim potrebama kao i kroz financijska ulaganja koja će im omogućiti cjeloživotno obrazovanje i adekvatne radne uvjete, ističe GOOD inicijativa u komentarima koje u cjelosti možete pročitati ovdje.

Osim bolje integracije održivog razvoja u ostale tematske cjeline, jer on nije izdvojen pojam koji se isključivo veže uz zaštitu okoliša, nego obuhvaća održivi razvitak gospodarstva i održivi socijalni razvitak, potrebno je razvijati kod učenika više postignuća vezanih uz medijsku pismenost i razumijevanje prava na pristup informacijama, snalaženje u kriznim situacijama te vještine analize i rješavanja problema, poticati kritičko mišljenje i cjeloživotno učenje. 

Uz to, treba osigurati normativno i financijsko okruženje te resurse koji će omogućiti uspješan rad i demokratizaciju škole, a ključno je naglasiti da se građanski odgoj i obrazovanje ne smije svesti na puko reproduciranje činjenica i isključivo razvijanje znanja, već naglasak treba biti na praktičnim aktivnostima koje razvijaju i vještine i stavove.

chevron-right