Nastavnici, prijavite se na edukaciju za građansku pismenost!

25. veljače 2014.

Nakon uspješne provedbe Edukacije za građansku pismenost tijekom protekle dvije godine, GONG u cilju poticanja informiranog i odgovornog građanskog sudjelovanja nastavlja razvijati stručno usavršavanje učitelja i nastavnika kao ključnih aktera u odgojno – obrazovnom procesu koji mogu doprinijeti pripremi učenika za aktivno i odgovorno građanstvo.

Edukacija za građansku pismenost usmjerena je na razvoj kompetencija nastavnika i nastavnica te učitelja i učiteljica za građansko obrazovanje mladih, osobito u području političke dimenzije. Program u ukupnom trajanju od 50 sati sastoji se od tri glavna modula: politička pismenost, EU pismenost i medijska pismenost. Koncipiran je tako da uz poučavanje o osnovnim političkim pojmovima i procesima, osvještava da su i masovni mediji važan akter suvremenih političkih procesa te da obučenost za njihovo kritičko razumijevanje zahtijeva pripremu i edukaciju, kao i da je poznavanje institucija i procesa europskih integracija sastavni dio potrebnih građanskih znanja.

Očekivani ishod edukativnog programa je pripremljenost nastavnika za poučavanje učenika aktivnom građanstvu, razumijevanju društvenih i političkih procesa, europskog političkog i društvenog konteksta te ulozi medija.

Program se provodi uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i doprinosi razvoju građanskih, društvenih i političkih kompetencija samih nastavnika te ih osposobljava za kvalitetnije poučavanje građanskog odgoja i obrazovanja u školi. Dodatna pažnja tijekom edukacije posvećuje se metodičko-didaktičkom pristupu i prilagodbi za poučavanje tijekom  nastave te se stoga od učitelja i nastavnika traži da koristeći edukacijske sadržaje izrade, provedu i opišu jednu nastavnu jedinicu.

Moduli će biti održavani tijekom petka i subote uz mogućnost održavanja prvog modula u travnju ili u lipnju, ovisno o mogućnostima sudionika.

Pozivamo nastavnike da se prijave tako da do 24. ožujka ispunjenu prijavnicu koja se nalazi ovdje pošalju na gong@gong.hr

chevron-right