Monetizacija autocesta - koga je briga što građani misle?

17. listopada 2013.

Autoceste su javna imovina u koju su građani direktno uložili milijarde kuna i odluka o dugoročnoj koncesiji nad tim strateškim resursom ne smije biti donijeta bez suglasnosti građana, upozorit će skupina organizacija civilnoga društva i sindikata na javnoj tribini koju organiziraju u ponedjeljak 21. listopada u 10:00 sati u Novinarskom domu (Perkovčeva 2, Zagreb).

Nezavisni cestarski sindikat, Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata, Hrvatska udruga radničkih sindikata, Udruga radničkih sindikata Hrvatske te organizacije civilnoga društva Pravo na grad, GONG, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju te Zelena akcija pozivaju na javnu tribinu: 

Prema platformi za zajednička i javna dobra - SLUČAJ MONETIZACIJE I DUGOROČNE KONCESIJE AUTOCESTA

Vlada Republike Hrvatske nedavno je odlučila da je najbolji model za rješavanje dugova poduzeća HAC i ARZ davanje 1.024 km autocesta u koncesiju od 30 do 50 godina. Riječ je o najvećoj koncesiji u povijesti Republike Hrvatske budući da je njezina vrijednost procijenjena na oko 22,5 milijarde kuna. 

Međutim, unatoč tome ne postoji kvalitetna javna rasprava o najboljem modelu za rješavanje duga, a studija na temelju koje je Vlada odlučila da je koncesija najbolje rješenje nije dostupna javnosti.

Osim što se koncesijom na više desetljeća gubi javna kontrola nad strateški važnom infrastrukturom, potencijalni uvjeti koncesije kao što je državna garancija količine prometa koncesionaru, dugoročno će opteretiti državni proračun na štetu građana. K tome, autoceste su javna imovina u koju su građani direktno uložili milijarde kuna te se odluka o dugoročnoj koncesiji nad tim strateškim resursom ne smije donijeti bez suglasnosti građana.

Na tribini će uvodno govoriti:
- Ljubo Jurčić, Ekonomski fakultet u Zagrebu
- Željko Marušić, Fakultet prometnih znanosti
- Aleksandar Čaklović, neovisni konzultant
- Marijan Banelli, Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika
- Mijat Stanić, Nezavisni cestarski sindikat
- Teodor Celakoski, Pravo na grad

Tribinu će moderirati:
- Nives Miošić (GONG)

Na tribini bi, kako se očekuje, trebali diskutirati:
- Krešimir Sever (Nezavisni hrvatski sindikati)
- Mladen Novosel (Savez samostalnih sindikata Hrvatske)
- Vilim Ribič (Matica hrvatskih sindikata)
- Ozren Matijašević (Udruga radničkih sindikata Hrvatske)
- Damir Jakuš (Udruga radničkih sindikata Hrvatske)
- Bernard Ivčić (Zelena akcija)
- Dragan Zelić (GONG)
- Vedrana Bibić (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju)

chevron-right