Platforma za zajedničko djelovanje

10. listopada 2013.

Uoči raspisivanja javnog poziva za sudjelovanje u programu edukacije i mentorske podrške organizacijama i inicijativama civilnog društva za razvoj zagovaračkih i analitičkih kapaciteta, GONG, Volonterski centar Osijek i Centar za građanske inicijative Poreč organiziraju okrugli stol „Platforma za zajedničko djelovanje“, 16. listopada 2013. od 11:00 do 13:30 sati u prostorijama Istarske razvojne agencije (Pula, Mletačka 12/IV).

Pozivamo aktiviste i aktivistkinje organizacija civilnog društva koji/e se bave socijalnim uključivanjem, izjednačavanjem mogućnosti, ljudskim pravima i suzbijanjem diskriminacije, uključujući organizacije osoba s invaliditetom, organizacije mladih, organizacije nacionalnih i drugih manjina, ljudsko-pravaške i mirovne organizacije, da se pridruže raspravi te daju prijedloge za međusobno umrežavanje organizacija civilnog društva i stvaranje prostora za zajedničko djelovanje.

Nakon okruglog stola uslijedit će radionica kako bi se u raspravi o konkretnim primjerima građanskih inicijativa preciznije utvrdilo potrebe i kapacitete organizacija civilnog društva.

Detaljan okvirni program pogledajte ovdje.

chevron-right