Korak bliže većoj participaciji hrvatskih građana

24. travnja 2013.

Hrvatski sabor je na kraju zasjedanja u utorak raspravio Prijedlog zakona o provedbi uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi kojom se jednom milijunu državljana od najmanje jedne četvrtine država članica Europske unije omogućuje da izravno od Europske komisije zatraže predlaganje za njih relevantne zakonodavne inicijative u području nadležnosti EU.

Uredbom je utvrđeno da prije početka prikupljanja izjava o potpori, organizatori od nadležnog tijela relevantne države članice trebaju zatražiti potvrdu da je sustav internetskog prikupljanja koji se koristi za prikupljanje izjava o potpori u skladu s uredbom.

Prema zakonskom prijedlogu, kao nadležno tijelo za izdavanje potvrde, na temelju prethodne provjere, određeno je Ministarstvo uprave.

Ministarstvo uprave također se određuje kao nadležno tijelo za koordinaciju procesa provjere izjava o potpori i izdavanja potvrde kojom se potvrđuje broj valjanih izjava o potpori za Republiku Hrvatsku.

Potreban minimalni broj građana podupiratelja neke inicijative različit je za svaku državu, a dobiva se tako da se broj njenih zastupnika u Europskom parlamentu pomnoži sa 750.

U slučaju Hrvatske, kazao je Boris Blažeković (HNS), to znači da će pojedini prijedlog u sklopu građanske inicijative trebati poduprijeti najmanje devet tisuća građana, a HNS se snažno zalaže za što veću participaciju građana u demokratskim procesima i javnim politikama.

chevron-right