Gdje je nestao petogodišnji ugovor HRT-a i Vlade?

16. siječnja 2013.

Strateški razvoj HRT-a potrebno je vratiti na kolosijek transparentnosti tako da se javnosti omogući rasprava o dokumentu koji je od presudne važnosti za opseg i kvalitetu javnog informiranja te funkcioniranja javne sfere hrvatskog društva.

Radi se o Ugovoru između HRT-a i Vlade RH za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2017. - krovnom dokumentu koji definira programske i organizacijske obveze HRT-a prema javnosti te služi kao osnova za utvrđivanje visine pristojbe i ukupnog razvojnog plana HRT-a.

Zbog zabrinutosti neslužbenim informacijama da je ovaj dokument u finalnoj fazi usuglašavanja te se njegovo usvajanje očekuje na jednoj od narednih sjednica Vlade, ovim otvorenim pismom tražimo od Ministarstva kulture da odmah objavi aktualni prijedlog Ugovora.

K tome, prije njegovog usvajanja na Vladi, tražimo da se provede javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću nakon čega Vladi treba predočiti izvještaj koji uključuje obrazloženja prihvaćenih i odbijenih prijedloga.

Turbulentno ozračje, višegodišnja duboka kriza upravljanja, klijentelizam

Ovaj proces je bio pokrenut tijekom proljeća 2012. u skladu sa Zakonom o HRT-u iz 2010. (članak 13, stavak 3) prema kojemu HRT ima obvezu provođenja javne rasprave o predloženim programskim obvezama u trajanju od najmanje 45 dana. Tada je na HRT-u održano nekoliko tematskih rasprava i emisija, dok je na internetskoj stranici HRT-a objavljen ulomak početnog nacrta Ugovora, bez daljnjih informacija o dinamici i ishodima javne rasprave.

Međutim, proces je vođen u turbulentnom ozračju raspetljavanja višegodišnje duboke krize upravljanja na HRT-u, s krajnje upitnim legitimitetom tadašnjeg vodstva HRT-a te krnjim i klijentelizmom kompromitiranim Programskim vijećem. Nakon promjene vodstva i značajnog zaokreta u programskoj politici HRT-a (dok se nova poslovna strategija tek očekuje), ne možemo smatrati zadovoljenom zakonsku obavezu javne rasprave.

K tome, ukupni doseg uključenosti javnosti u pripremu konačnog prijedloga ovog važnog Ugovora svodi se tek na jednu sjednicu Programskog vijeća HRT-a koje je odgovorno za način utvrđivanja sadržaja i teksta programskih obveza HRT-a (na prijedlog Uprave HRT-a i uz odobrenje Vijeća za elektroničke medije), no ono je prijedlog Ugovora zaprimilo tek 5. prosinca 2012. te se o njemu (pozitivno) očitovalo na sjednici 11. prosinca.

Nadalje, nije jasno kakvu je ulogu u praćenju provedbe javne rasprave odigralo posebno Povjerenstvo u koje je dva člana trebala imenovati Uprava HRT-a, a dva člana Vlada RH, prema Zakonu o HRT-u iz 2010. (članak 13, stavak 3).

Ministarstvo kulture i HRT moraju odmah objaviti Ugovor!

Zbog svega navedenog, tražimo da:
1. Ministarstvo kulture i HRT odmah objave prijedlog Ugovora na svojim internetskim stranicama;
2. Ministarstvo kulture osigura minimalno 15 dana za javnu raspravu, poštujući Poslovnik Vlade RH i Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata;
3. programsko vodstvo HRT-a iskoristi postojeće kanale za informiranje javnosti i raspravu o Ugovoru;
4. vodstvo HRT-a i Ministarstvo kulture hitno organiziraju barem jedan okrugli stol na kojem će predstaviti prijedlog Ugovora, uz očitovanje članova Programskog vijeća HRT-a i sudjelovanje predstavnika/ca drugih relevantnih institucija poput Vladinog Ureda za udruge i Hrvatskog audiovizualnog centra te zainteresirane javnosti kako bi Ugovor precizirao obveze i doprinos HRT-a ostvarenju nacionalne audiovizualne politike, djelovanju neprofitnih medija i razvoju civilnog društva.

U očekivanju javne rasprave,

Udruga za nezavisnu medijsku kulturu (UNMK)
GONG
Kuća ljudskih prava
Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
Hrvatski P.E.N. centar

Dan kasnije (17.1.2013.) HRT je odgovorio sljedeće:

"Javna rasprava `o prijedlogu programskih obveza` (kao dijelu Ugovora) provedena je u skladu sa svim zakonom predviđenim procedurama te ju je zainteresirana javnost mogla pratiti i u njoj sudjelovati na webu-u HRT-a, forumu, putem Službe gledatelja, Odjela za odnose s javnošću, u radijskim i televizijskim emisijama HRT-a, tribini na samom HRT-u na koju je sva zainteresirana javnost i pozvana, te prenošena izravno u programu Hrvatskog radija. Sve to se i dogodilo.

Od 8. svibnja do 21. lipnja 2012. godine provedena je javna rasprava, a zatim i zakonom utvrđeni nadzor javne rasprave koji je konstatirao da je javna rasprava ispravno provedena.

Nakon provedene rasprave, sva dokumentacija (koja među ostalim uključuje izvještaje, snimke, čak i fonograme emisija) dostavljena je Ministarstvu kulture.

Također, napominjemo kako je tekst prijedloga Ugovora radilo tadašnje vodstvo HRT-a, ali ga je prilagodilo i `novo vodstvo` koje je još uvijek, osim glavnog ravnatelja, u ravnateljskoj i uredničkoj hijerarhiji u v.d. statusu.

Mišljenje o prijedlogu Ugovora dali su Programsko vijeće i Nadzorni odbor izabrani prema Zakonu o HRT-u iz 2012. godine i u skladu s tim zakonom (dakle, ne prema Zakonu o HRT-u iz 2010.).

Također, željeli bismo Vas uputiti na čl 13. Zakona o HRT-u. On, naime, predviđa objavljivanje Ugovora, a ne prijedloga Ugovora. To je razlog njegova neobjavljivanja, zasad.

Također u skladu s čl.13. st. 5. i 10. Zakona o HRT-u te Rješenjem Vijeća za elektroničke medije od 20. prosinca 2012. prijedlog Ugovora smatra se samoregulativnim aktom te je već u primjeni od 1. siječnja 2013. Ni u tom smislu ne vidimo svrhu održavanja javne rasprave".

chevron-right