Odgaja li škola dobre građane?

02. travnja 2012.

Preduvjet aktivnog građanstva su informirani građani koji sudjeluju u političkim promjenama svoje zajednice, za što je potrebno usvojiti određena politička znanja, razviti stavove i sposobnosti kritičkog promišljanja. Budući da formalni sustav obrazovanja ne nudi programe građanskog odgoja, GONG i Fakultet političkih znanosti u Zagrebu istražili su razinu političke pismenosti među učenicima završnih razreda srednjih škola. Kako bismo otvorili širu raspravu o potrebnim promjenama u postojećem modelu političkog obrazovanja, unutar ove rubrike predstavit ćemo rezultate istraživanja "Odgaja li škola dobre građane" u 3 dijela.

Knjiga "Odgaja li škola dobre građane?" nastala je u okviru projekta Politička pismenost mladih u Hrvatskoj što su ga u suradnji proveli organizacija GONG i Fakultet politički znanosti u Zagrebu uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva1. Taj projekt je imao dva osnovna cilja: istražiti razinu političke pismenosti među učenicima završnih razreda srdnih škola te otvoriti širu raspravu, na temelju znanstveno utvrđenih činjenica, o potrebnim promjenama u postojećem modelu političkog obrazovanja.

U skladu s dvostrukim ciljevima samog projekta u okviru kojeg je nastao, i ovaj zbornik ima dva cilja: prezentirati zainteresiranoj javnosti rezultate istraživanja političkog znanja, stavova, vrijednosti i obrazaca ponašanja hrvatskih maturanata te kroz preporuke za unapređenje postojećeg sustava političkog obrazovanja i političke socijalizacije u širem smislu, dati daljnji poticaj javnoj raspravi.

Odgaja li škola dobre građane?

        1. cjelina: Politička pismenost mladih 
                        - Politička pismenost mladih u Hrvatskoj:
                          teorija i istraživanje 
                        - Političko znanje u Hrvatskoj 

        2. cjelina: Odgaja li škola dobre građane? 
                        - Politički stavovi maturanata i njihove 
                          determinante: Odgaja li škola 
                          dobre građane? 
                        - Preporuke za programe političkog 
                          opismenjavanja mladih 

        3. cjelina: Stavovi o Europskoj uniji 
                        - Očekivanja mladih od pridruživanja 
                          Hrvatske Europskoj uniji 
                        - Euroskepticizma u Hrvatskoj među 
                          građanima i mladima 
                        - Determinante odnosa hrvatskih
                          srednjoškolaca prema Europskoj uniji

Potaknuti rezultatima istraživanja o političkim znanjima i stavovima hrvatskih srednjoškolaca, pokrenuli smo EDUcentar koji će osigurati dodatni mehanizam neformalnog cjeloživotnog učenja za obrazovanje o političkoj pismenosti i demokratskom građanstvu.

chevron-right