Preporuke Venecijanske komisije u odnosu na referendumske kampanje

04. siječnja 2012.

Kodeks dobre prakse o referendumima, što ga je Europska komisija za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija) objavila u Strasbourgu 2009. godine, jedan je u nizu dokumenata i analiza tog tijela Vijeća Europe koje ga savjetuje u ustavnopravnim pitanjima. U odnosu na referendumske kampanje, Venecijanska komisija preporuča balansiranu prezentaciju ne samo pogleda izvršne i zakonodavne vlasti ili osoba koje dijele njihov pogled, nego i suprotne strane.

U nedostatku pravila za medijsko izvještavanje, GONG podsjeća na preporuke za poboljšanje javne komunikacije o pitanjima koja proizlaze iz pregovora i članstva Hrvatske u Europskoj uniji, te prenosi preporuke Venecijanske komisije...


Kodeks dobre prakse o referendumima, što ga je Europska komisija za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija) objavila u Strasbourgu 2009. godine, jedan je u nizu dokumenata i analiza tog tijela Vijeća Europe koje ga savjetuje u ustavnopravnim pitanjima.
U odnosu na referendumske kampanje, Venecijanska komisija preporuča balansiranu prezentaciju ne samo pogleda izvršne i zakonodavne vlasti ili osoba koje dijele njihov pogled, nego i suprotne strane.
U nedostatku pravila za medijsko izvještavanje, GONG podsjeća na preporuke za poboljšanje javne komunikacije o pitanjima koja proizlaze iz pregovora i članstva Hrvatske u Europskoj uniji, te prenosi preporuke Venecijanske komisije...

U odnosu na javne potpore i ostale oblike podrške, mora biti osigurana jednakost između podržavatelja i protivnika prijedloga. Takva podrška može, ipak, biti ograničena podržavateljima ili protivnicima prijedloga koji čine minimum postotka biračkog tijela.
Za razliku od izbora, prilikom referenduma nije neophodno u potpunosti zabraniti intervencije vlasti u smislu podrške ili protivljenja prijedlogu stavljenom na referenduma. Ipak, javne vlasti (nacionalne, regionalne i lokalne) ne smiju utjecati na rezultat glasovanja koristeći pretjeranu jednostranu kampanju. Korištenje javnih sredstava od strane vlasti za kampanje mora biti zabranjeno.

K tome, Venecijanska komisija smatra da vlasti moraju omogućiti objektivne informacije. To znači da tekst predan na referendum kao i objašnjavajući izvještaj ili balansirani materijal za kampanju od strane podržavatelja i protivnika prijedloga treba biti pristupačan biračima dovoljno unaprijed uoči glasanja, tako da:

- oni moraju biti objavljeni u službenim novinama (op.p. Narodne novine)

- oni moraju biti poslani direktno građanima i primljeni

- objašnjavajući izvještaj mora dati balansiranu prezentaciju ne samo pogleda izvršne i zakonodavne vlasti ili osoba koje dijele njihov pogled, nego i suprotne.

chevron-right