Sabor: okrugli stol o financiranju političkih stranaka

25. veljače 2008.

Sama činjenica da je financiranje političkih stranaka regulirano posebnim zakonom velik je napredak, no nakon godinu dana primjene Zakona i prvih izbora provedenih po novim pravilima ukazala se potreba za modifikacijom nekih zakonskih rješenja, zaključak je okruglog stola o financiranju političkih stranaka, održanoga danas u Saboru.

Sama činjenica da je financiranje političkih stranaka regulirano posebnim zakonom velik je napredak, no nakon godinu dana primjene Zakona i prvih izbora provedenih po novim pravilima ukazala se potreba za modifikacijom nekih zakonskih rješenja, zaključak je okruglog stola o financiranju političkih stranaka, održanoga danas u Saboru.

Sudionike skupa u organizaciji udruga GONG i Transparency International Hrvatska (TIH) pozdravio je predsjednik Sabora Luka Bebić, ističući spremnost za suradnju s nevladinim udrugama u svrhu unaprjeđenja demokracije.

Ministar financija Ivan Šuker istaknuo je važnost kontrole tijeka novca od početka do kraja, što, kaže, nije teško ako pustimo institucije da rade svoj posao.

"Iza nas je prva godina primjene Zakona o financiranju političkih stranaka i jedna izborna kampanja i dobro je vrijeme da se vidi kako zakon funkcionira i da se do lokalnih izbora iduće godine izdefiniraju rješenja", rekao je Šuker.

Suzana Jašić (GONG) naglasila je, pak, da je u posljednjih nekoliko godina na tom polju ostvaren vidljiv napredak te da su na posljednjim parlamentarnim izborima sve stranke po prvi puta unaprijed javno procijenile troškove kampanje.

Upozorila je da su sve stranke bile dužne objaviti finalna izvješća 30 dana nakon kampanje, a da su to do sada učinile samo HDZ, HSLS i SDSS, "i to ne baš do kraja precizno".

Zorislav Antun Petrović (TIH) upozorio je, pak, da je Porezna uprava odbila dati na uvid financijska izvješća stranaka, tumačeći da je riječ o poreznoj tajni, što je, ističe Petrović, neprihvatljivo kad se zna da se stranke natječu za upravljanje javnim novcem.

Dragan Zelić (GONG) neadekvatnim smatra zakonska rješenja vezana uz financiranje predsjedničkih i lokalnih izbora.

Založio se da se i stranke obveže na otvaranje posebnog računa za kampanju, što je sada isključivo obveza nezavisnih lista, da se propišu sankcije za korištenje službenih prostorija i opreme u kampanji.

GONG smatra da bi trebalo smanjiti dopuštene iznose donacija, te zabraniti da stranke doniraju tvrtke u 25 postotnom vlasništvu države, kao i lokalne stranačke podružnice.

chevron-right