GONG OSUĐUJE NEDEMOKRATSKI NAČIN RASPISIVANJA IZBORA U OPĆINI BRTONIGLA

16. listopada 2007.

GONG osuđuje nedemokratsko postupanje Poglavarstva Općine Brtonigla prilikom raspisivanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora za naselja Radini, Fiorini i Nova Vas u smislu neobavještavanja predstavničkog tijela o raspisivanju izbora te kratkog roka za predaju kandidacijskih lista za izbore. Medijima

Zagreb, 7. ožujka 2007. 

GONG osuđuje nedemokratsko postupanje Poglavarstva Općine Brtonigla prilikom raspisivanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora za naselja Radini, Fiorini i Nova Vas u smislu neobavještavanja predstavničkog tijela o raspisivanju izbora te kratkog roka za predaju kandidacijskih lista za izbore.

Poglavarstvo Općine Brtognila je Odlukom o raspisivanju izbora raspisalo izbore za članove vijeća mjesnih odbora za dan 18. ožujka 2007. Odluku je Poglavarstvo usvojilo na sjednici 9. veljače 2007. te izvjesilo Odluku na oglasnoj ploči Općine Brtonigla 13. veljače 2007. godine, kad je i stupila na snagu. Obavijest o roku za predaju prijedloga kandidacijskih lista izvješena je na oglasnu ploču Općine Brtonigla 20. veljače 2007., a krajnji rok za predaju lista bio je 24. veljače 2007. godine.

Međutim, prema navodima vijećnika Općinskog vijeća, Poglavarstvo kao izvršno tijelo općine nije o svojoj odluci o raspisivanju izbora obavijestilo Općinsko vijeće Brtonigle. Također je ostavljen vrlo kratak rok od 4 dana potencijalnim kandidatima za informiranje o postupku kandidiranja, sastavljanje te predaju izbornih lista.

Iako navedenim postupanjem nije prekršen zakon jer ne postoji zakonska obveza obavještavanja relevantnih lokalnih tijela o raspisivanju izbora, niti najkraći rok za podnošenje kandidacijskih lista, smatramo da je navedeno postupanje Poglavarstva Općine Brtonigla suprotno demokratskim standardima i utvrđenoj europskoj praksi suradnje i međusobne kontrole izvršne i predstavničke grane vlasti.

Apeliramo na jedinice lokalne samouprave da pri raspisivanju izbora za mjesne odbore poštuju demokratsku praksu informiranja svih zainteresiranih strana (lokalnih tijela, stranaka, javnosti) u primjerenom roku kako se ti izbori ne bi svodili na puku formalnost i kako bi bili – pošteni.

Ispred GONG-a,
Vanja Škorić
Pravna savjetnica

chevron-right