SWITCH TO
English

Tko čini GONG?

Skupština je najviše tijelo GONG-a i čine je svi redovni članovi i članice. Sastaje se minimalno jednom godišnje i usvaja godišnji Izvještaj o radu GONG-a.

Vijeće

Aleksandra Kuratko Pani BIOGRAFIJA
Nives Miošić, Zamjenica predsjednika Vijeća BIOGRAFIJA
Berto Šalaj BIOGRAFIJA
Senada Šelo Šabić BIOGRAFIJA
Vanja Škorić BIOGRAFIJA
Petar Vidov BIOGRAFIJA
Nenad Zakošek, Predsjednik Vijeća BIOGRAFIJA
Tihomir Žiljak BIOGRAFIJA
Enes Ćerimagić BIOGRAFIJA

Nadzorni odbor

Daniela Jovanova Ivanković, predsjednica BIOGRAFIJA
Sanda Malbaša BIOGRAFIJA
Miroslav Petrović BIOGRAFIJA

Izvršni odbor

Jelena Berković, Izvršna direktorica BIOGRAFIJA
Blaženka Sečkar BIOGRAFIJA
Martina Horvat, Zamjenica izvršne direktorice BIOGRAFIJA

Demokratski procesi i institucije

Jelena Berković, voditeljica tima BIOGRAFIJA
Dragan Zelić BIOGRAFIJA
Slaven Rašković BIOGRAFIJA

Demokratska politička kultura, aktivizam i mediji

Martina Horvat, voditeljica tima BIOGRAFIJA
Dražen Hoffmann BIOGRAFIJA

Financije i administracija tim

Blaženka Sečkar, voditeljica financija BIOGRAFIJA
Daniel Martinović BIOGRAFIJA
Ivana Demo BIOGRAFIJA
Maša Starčević BIOGRAFIJA

GRIF

www.grif.hr