SWITCH TO
English

Tko čini GONG?

Skupština je najviše tijelo GONG-a i čine je svi redovni članovi i članice. Sastaje se minimalno jednom godišnje i usvaja godišnji Izvještaj o radu GONG-a.

Vijeće

Aleksandra Kuratko Pani BIOGRAFIJA

Nives Miošić

Zamjenica predsjednika Vijeća

BIOGRAFIJA
Berto Šalaj BIOGRAFIJA
Senada Šelo Šabić BIOGRAFIJA
Vanja Škorić BIOGRAFIJA
Petar Vidov BIOGRAFIJA

Nenad Zakošek

Predsjednik Vijeća

BIOGRAFIJA
Tihomir Žiljak BIOGRAFIJA

Izvršni odbor

Jelena Berković BIOGRAFIJA
Blaženka Sečkar BIOGRAFIJA

Blaženka Sečkar

Blaženka Sečkar ima desetak godina aktivističkog i profesionalnog iskustva u nekoliko organizacija civilnog društva u Hrvatskoj, uključujući Amnesty International Hrvatske i Documentu – Centar za suočavanje s prošlošću, a predavački je angažirana na međunarodno akreditiranoj poslovnoj školi "Zagrebačka škola ekonomije i managementa". Diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Financijska i poslovna matematika te završava diplomski studij poslovne administracije (MBA). Njezine su aktivnosti usmjerene na međunarodnu suradnju, izgradnju kapaciteta organizacije te financijsko poslovanje udruga, uključujući brojne edukacije iz područja strateškog i operativnog planiranja, komunikacije i vođenja, a od 2014. članica je Savjeta Državnog zavoda za statistiku ispred organizacija civilnog društva.

Martina Horvat BIOGRAFIJA
Duje Prkut BIOGRAFIJA

Nadzorni odbor

Daniela Jovanova Ivanković BIOGRAFIJA
Morana Smodlaka Krajnović BIOGRAFIJA
Miroslav Petrović BIOGRAFIJA

Zagovarački tim

Dragan Zelić BIOGRAFIJA
Duje Prkut    BIOGRAFIJA

Duje Prkut

Duje Prkut diplomirao je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu gdje trenutno pohađa doktorski studij Komparativna politika. Radno iskustvo stekao je radeći u Agenciji za mobilnost i programe EU (provedba i razvoj europskih obrazovnih programa projektnog financiranja) te na pripremi i provedbi obrazovnih medijskih projekata. Njegovi znanstveni istraživački interesi su komparativna politika, izborni modeli, populizam te javne politike. Radeći u GONG-u specijalizirao se za antikorupcijsku politiku, izborno zakonodavstvo, otvorenost i transparentnost rada tijela javnih vlasti, sukob interesa te pravo na pristup informacijama.


SAVJETI

Marina Škrabalo, viša savjetnica BIOGRAFIJA

Edukacijski centar

Martina Horvat, voditeljica Edukacijskog centra BIOGRAFIJA
Dražen Hoffmann, istraživač         BIOGRAFIJA

Dražen Hoffmann, istraživač

Dražen Hoffmann je završio preddiplomski studij lingvistike i sociologije na Filozofskom fakultetu te preddiplomski i diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 2012. pohađa doktorski studij komparativne politike. Osim u Istraživačkom centru GONG-a, istraživačko iskustvo stječe kao suradnik Centra za istraživanje etničnosti, migracija i državljanstva pri Fakultetu političkih znanosti, gdje se bavi temama iz područja socijalne politike.

Daniel Martinović                                                  BIOGRAFIJA

Daniel Martinović

Dražen Hoffmann je završio preddiplomski studij lingvistike i sociologije na Filozofskom fakultetu te preddiplomski i diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 2012. pohađa doktorski studij komparativne politike. Osim u Istraživačkom centru GONG-a, istraživačko iskustvo stječe kao suradnik Centra za istraživanje etničnosti, migracija i državljanstva pri Fakultetu političkih znanosti, gdje se bavi temama iz područja socijalne politike.


Administracija i financije

Blaženka Sečkar, voditeljica financija BIOGRAFIJA

Blaženka Sečkar, voditeljica financija

Blaženka Sečkar ima desetak godina aktivističkog i profesionalnog iskustva u nekoliko organizacija civilnog društva u Hrvatskoj, uključujući Amnesty International Hrvatske i Documentu – Centar za suočavanje s prošlošću, a predavački je angažirana na međunarodno akreditiranoj poslovnoj školi "Zagrebačka škola ekonomije i managementa". Diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Financijska i poslovna matematika te završava diplomski studij poslovne administracije (MBA). Njezine su aktivnosti usmjerene na međunarodnu suradnju, izgradnju kapaciteta organizacije te financijsko poslovanje udruga, uključujući brojne edukacije iz područja strateškog i operativnog planiranja, komunikacije i vođenja, a od 2014. članica je Savjeta Državnog zavoda za statistiku ispred organizacija civilnog društva.

Ivana Demo

Maša Starčević


GRIF

www.grif.hr