Često postavljana pitanja

Što Gong radi kad nema izbora?

Gong je svoje aktivnosti fokusirao i na druga područja djelovanja, osim izbora. Gong provodi aktivnosti unutar strateških ciljeva organizacije:

1. povećana legitimnost izbora (unaprijeđen institucionalni okvir izbornog zakonodavstva, unaprijeđena ustavna i zakonska regulativa referenduma, povećana svijest javnosti o izbornim i referendumskim manipulacijama na Internetu)

2. povećana politička odgovornost i smanjena politička korupcija (povećana transparentnost političkih procesa i aktera kroz ometanje, prokazivanje, nametanje tema i proizvodnju otpora protiv političke korupcije; povećana transparentnost i politička odgovornost institucija)

3. povećano razumijevanje i poštovanje slobode medija i izražavanja od strane građana i političara te važnosti provjere informacija (povećan utjecaj i doseg Faktografa, povećana razina medijske pismenosti i razumijevanja slobode izražavanja i medija od strane javnosti)

4. podignuta razina građanskih kompetencija građana/ki: građanski odgoj i obrazovanje uveden u škole u Hrvatskoj, u suradnji s GOOD-om; povećana građanska politička i medijska pismenost

5. očuvana i ojačana autonomija djelovanja civilnog društva (unaprijeđen normativni i institucionalni okvir podrške civilnom društvu, unaprjeđeno financijsko okruženje za djelovanje civilnog društva, prostor građanskog aktivizma u RH i EU očuvan i proširen)

6. unaprijeđeno djelovanje organizacije uz uravnotežen organizacijski razvoj (povećana stabilnost i održivost organizacije; uspostavljen sustav optimizacije poslovanja; Zadržana i ojačana vidljivost i proaktivnost u općoj i specifičnim javnostima u područjima djelovanja organizacije)

Što Gongu jamči neovisnost?

Kako bi osigurao financijska sredstva za nesmetano djelovanje, Gong diverzificira izvore prihoda, naime, 78% prihoda dolazi od ugovorenih donacija koje namjenski troši na projektima, a ostatak od samofinancirajućih aktivnosti kojima je Gong ostvario 22% svojih prihoda (1.011.345 HRK) što je 15 posto više nego prethodne godine. Naime, kao i mnoge druge organizacije civilnog društva, Gong se prijavljuje na natječaje i javne pozive međunarodnih institucija (npr. Europske komisije), stranih (npr. Otvoreno društvo, veleposlanstva) i domaćih donatora (tvrtke, lokalna samouprava, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, ministarstva).

Svaku odobrenu donaciju i ime donatora objavljujemo u godišnjem izvještaju, a javnost putem medija izvijestimo o iznosu i imenu donatorima te planiranim aktivnostima u pojedinom projektu. Nikad nam nitko nije uvjetovao niti nam sugerirao što trebamo raditi, niti bismo to dozvolili. Nama je u interesu dobiti sredstva, ali je jednako tako donatoru u interesu dati sredstva nekome tko će ta sredstva upotrijebiti transparentno i čije će aktivnosti rezultirati posljedicama kojima se donator može ponositi. Ovdje možete vidjeti naše godišnje izvještaje o radu koji uključuju i financijske izvještaje.

Kako to da nevladinu organizaciju financira i Vlada?

Stupanj demokracije u nekoj zemlji mjeri se i po tome koliko sama država prepoznaje i podupire rad organizacija civilnog društva koje su vrlo često i korektiv same vlasti. Jednostavnim jezikom to znači „vlada daje sredstva i onima koji je kritiziraju“. No, izraz „nevladina“ ionako nije povezan s financiranjem, nego načinom osnivanja. Nevladina organizacija znači da tu organizaciju nije osnovala vlada, nego građani svojim udruživanjem.

Tijekom 2020. Gong je uplatio 929.485,20 kn poreza, prireza i doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje za radnike_ce i vanjske suradnike_ce, uključujući i PDV.

Gong ne prima sredstva za svoj rad direktno iz državnog proračuna. Prijavljujemo projekte i natječemo se s brojnim drugim organizacijama na javnim natječajima za financiranje udruga. Prihodi od namjenskih donacija dolaze za projekte financirane iz fondova Europske unije, fondova preko hrvatskih ugovornih tijela, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija te stranih fondacija.

Gong je za 2020. primio pozitivno mišljenje neovisnog revizora temeljem obavljenog revizijskog uvida u financijske izvještaje. Obavljen je revizijski uvid u financijske izvještaje udruge koji obuhvaćaju Bilancu na 31. prosinca 2020. godine na obrascu: BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu na obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.

Ured Gonga nalazio se do prosinca 2020. u prostoru u vlasništvu Republike Hrvatske. S obzirom na to da je prostor oštećen potresima, od 1. prosinca Gong se preselio u znatno manji prostor u vlasništvu privatne osobe, nakon što više mjeseci nismo mogle pronaći adekvatan i priuštiv ured. Udruga u vlasništvu nema nekretnine, vozila ni dionice. Sve detalje možete pronaći u Gongovim godišnjim izvještajima.

Kako mogu doprinijeti radu Gonga?

Umjesto da budu podanici, građanima je za aktivan društveni i politički angažman prvo neophodno osigurati pravovremeni pristup potpunim i točnim informacijama. Stoga, dijelite informacije: Za početak, kliknite „like“ na Facebook profil Gonga (LINK na Facebook profil)! Kako bi se glas građana čuo što dalje, radu Gonga možete pridonijeti tako da čitate, komentirate, širite dalje vijesti, objave, otvorena pisma s Gongovih web stranica i profila na društvenim mrežama (TwitterYoutubeLinkedInFacebook). Nadalje, za aktivni angažman pozivamo vas da aktivno pratite i sudjelujete u konzultacijama javnih tijela sa zainteresiranom javnošću – popis je dostupan ovdje.

chevron-right