Značaj građanskog odgoja i obrazovanja: Što možemo naučiti od Finske, Austrije i Rumunjske?

24. travnja 2024.
Značaj građanskog odgoja i obrazovanja: Što možemo naučiti od Finske, Austrije i Rumunjske? 1

U svojoj novoj analizi za Gong pod nazivom “Analize mogućnosti neformalnog građanskog odgoja i obrazovanja: slučaj Hrvatske, Finske, Austrije i Rumunjske”doc.dr.sc. Monika Pažur ukazuje da je Hrvatska jedina država od uključenih u analizu koja nema implementiran Građanski odgoj i obrazovanje (GOO) u sustav formalnog obrazovanja bilo kao zaseban predmet ili kao sadržaj integriran kroz module u druge predmete. Analizirane države selektirane su kroz 4 ključna područja demokracije (reprezentacija, prava, vladavina zakona i sudjelovanje) pri čemu se Finska rangira najviše, slijedi je Austrija pa Hrvatska dok se Rumunjska nalazi na posljednjem mjestu prema stupnjevima demokracije. Istraživanjem je utvrđeno da države s višim stupnjem demokracije (Finska i Austrija) imaju vrlo jasan i sveobuhvatan pravni okvir i programe podrške za implementaciju GOO-a u formalno obrazovanje. Također i Finska i Austrija imaju razvijene programe kojima omogućuju i pružaju financijsku podršku u provedbi programa u neformalnim oblicima obrazovanja.

Upravo ističući primjer demokratski razvijenijih zemalja, autorica apelira na nacionalne donosioce odluka u Hrvatskoj, koje uređuju pravni, stručni i financijski  okvir građanskog odgoja i obrazovanja kroz formalne i neformalne programe, na jasno definiranje ishoda i mogućnosti provedbe kao i na  nužnost praćenja smjernica Vijeća Europe navedene u Preporuci iz 2012. godine, o validaciji neformalnog obrazovanja i informalnog učenja, te razvijanje pravnog, kvalifikacijskog i stručnog okvira kompetencija stečenih neformalnim programima. 

Uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u formalni odgojno-obrazovni sustav tema je kojom se Gong zajedno s GOOD Inicijativom bavi već više od desetljeća. Gong ustraje na tome da se GOO uvede kao obavezi predmet u sve škole, a ne samo kao međupredmetna tema. U međuvremenu potiče i pruža stručnu podršku zainteresiranim lokalnim sredinama koje odlučuju GOO provoditi kao izborni predmet ili izvannastavnu aktivnost. Organizacije civilnog društva poput Gonga, CMS-a i FSO-a, pružaju odgojno-obrazovnim djelatnicama stručno usavršavanje kako bi ştečeno znanje mogli kvalitetno prenositi svojim učenicima i učenicama. Gong pruža obrazovanje iz područja političke pismenosti (kroz teme demokracije, javnih politika, funkcioniranje političkog sustava i kulture) i medijske pismenosti (kroz teme medijskih navika, prepoznavanja dezinformacijskih sadržaja, prepoznavanje rodnih stereotipa i prikrivenog oglašavanja kao i korištenje umjetne inteligencije u medijskom prostoru).

Nova Gongova analiza ukazuje na značajnost neformalnog obrazovanja, kao dodatka odnosno alternative i/ili nadopune formalnom obrazovanju u procesu cjeloživotnog učenja pojedinca, ali i na nužnost implementacije građanskog odgoja i obrazovanja kroz pravne i sručne okvire u formalne sustave Republike Hrvatske. Gong će se i dalje nastaviti zalagati za sustavno provođenje građanskog odgoja i obrazovanja jer istraživanja poput ovog upućuju da je to put kojega trebamo slijediti da bismo demokraciju i demokratske vrijednosti živjeli u praksi, a ne samo o njoj sporadično učili ponegdje i ponekad, dobrom voljom entuzijastičnih nastavnika. 

Cijeli rad možete pročitati ovdje:

Značaj građanskog odgoja i obrazovanja: Što možemo naučiti od Finske, Austrije i Rumunjske? 2
Značaj građanskog odgoja i obrazovanja: Što možemo naučiti od Finske, Austrije i Rumunjske? 3
chevron-right