Ministarstva i DIP trebaju reći koliko birača nije bilo na popisu unatoč važećoj osobnoj

18. travnja 2024.
Ministarstva i DIP trebaju reći koliko birača nije bilo na popisu unatoč važećoj osobnoj 1
vizual KURS

Gong je pozvao Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državno izborno povjerenstvo da utvrdi točan broj građana i građanki koji se, unatoč važećim osobnim iskaznicama, nisu našli na izvatku s popisa birača zbog čega im je bilo otežano ostvarivanje ustavom zajamčenog biračkog prava.

Sadržaj dopisa donosimo u nastavku

Na dan izbora 17. travnja 2024. godine, ali i danas, 18. travnja, Gong je zaprimio na desetke upite građana koji su naveli da se na svojim biračkim mjestima nisu našli na izvatku iz popisa birača, da bi im potom u nadležnim uredima opće uprave bilo rečeno da je njihova osobna iskaznica istekla. Radi se o građanima koji su imali osobne iskaznice izrađene od 2021. godine na dalje te im je i datum isteka upisan na osobnoj iskaznici odgovarao periodu njezinog zakonskog važenja - od 2026. godine na dalje, ovisno o konkretnom slučaju.  Građani su dotad normalno koristili svoje osobne iskaznice, pa čak i s njima putovali u inozemstvo.

Primjera radi, jedna građanka je imala osobnu iskaznicu izdanu 27. srpnja 2021. godine, s datumom isteka 27. srpnja 2026. godine, dok je drugoj osobna iskaznica izdana 4. siječnja 2022. godine, s datumom isteka do 4. siječnja 2027. godine.

Nakon što im je rečeno da se ne nalaze na popisu birača, građani i građanke su se s važećim osobnim iskaznicama obratili nadležnim uredima opće uprave, gdje su dobili informaciju da im je osobna iskaznica prestala važiti na dan 14. rujna 2023. godine. Dakle, svim građanima s važećim osobnim iskaznicama koji se nisu našli na izvatku iz popisa birača, osobna iskaznica je navodno istekla na isti datum. Bitno za naglasiti jest da građani navode kako nisu mijenjali podatke (prebivalište, prezime…) prilikom izrade nove osobne iskaznice.

Ministarstvo unutarnjih poslova je 17. travnja u kasnim popodnevnim satima izdalo priopćenje u kojem objašnjava problem zbog kojeg se mnogi birači nisu našli u popisu birača.  Između ostalog, MUP tvrdi sljedeće: 

“Iako je rok do kada su građani trebali podnijeti zahtjev za izdavanje novih osobnih iskaznica te preuzeti osobne iskaznice za koje su rokovi preuzimanja istekli za vrijeme trajanja epidemije istekao 13.06.2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova je rok od kojeg je ponovno aktivirano automatsko poništavanje osobnih iskaznica koje nisu u roku preuzete prolongiralo do 13.09.2023. godine kako bi se građanima još ostavilo vremena za preuzimanje izrađenih osobnih iskaznica.”

MUP u svojem priopćenju tvrdi da je greška na građanima koji nisu preuzeli nove osobne iskaznice. Međutim, Gong ima niz drugačijih svjedočanstva građana koji su uredno preuzeli svoje iskaznice, koje je MUP pogrešno proglasio nevažećima.

Datum 13. rujna 2023. godine do kojeg su građani trebali preuzeti svoje nove osobne iskaznice pod sankcijom njihovog poništavanja, odgovara datumu od 14. rujna 2023. godine kada su poništene osobne iskaznice građanima koji su nam se obratili. Ono što nije jasno jest kako je moguće da su građanima koji su preuzeli osobne iskaznice, iste poništene unatoč tome što su ih preuzeli prije tog roka. Također, jedan građanin je naveo da je sa svojom “nevažećom” osobnom iskaznicom nakon datuma njezinog navodnog isteka putovao u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u treću zemlju u kojoj se na graničnom prijelazu  valjanost putnih isprava provjerava u sustavu, što upućuje da se radi o osobnim iskaznicama koje su istovremeno i važeće i nevažeće, ovisno o konkretnoj situaciji.

Iz navedenog proizlazi da Ministarstvo unutarnjih poslova u svojem priopćenju nije u potpunosti, a ni točno, adresiralo problem.

Iako je ovaj problem djelomično riješen izdavanjem tzv. plavih potvrda u nadležnim uredima opće uprave, mnogi građani ostali su uskraćeni za svoje biračko pravo jer dio biračkih odbora i nadležnih izbornih povjerenstava nije bio pravovremeno upoznat s ovim problemom, kao ni načinom njegovog rješavanja. Također, problem nije bio ni adekvatno iskomuniciran u sredstvima javnog priopćavanja kako bi bio poznat širem krugu ljudi. Navedeno je rezultiralo time da je dio birača na biračkim mjestima dobio odgovor da neće biti u mogućnosti glasovati te time ostao zakinut za svoje biračko pravo.

Podsjećamo da je člankom 334. Kaznenog zakona ("Narodne novine" br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19., 84/21., 114/22., 114/23., 36/24.) propisano kazneno djelo uskrate biračkog prava u kojem stoji da tko u obavljanju povjerene mu dužnosti u vezi s izborima drugoga protuzakonito ne uvede u popis birača, ili ga izbriše iz tog popisa, ili mu na drugi način uskrati biračko pravo, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

Također, podsjećamo i na odredbe glave IX. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 99/99., 29/02., 49/02.) koje uređuje nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora i državnog referenduma i izborne sporove.

Ministarstva i DIP trebaju reći koliko birača nije bilo na popisu unatoč važećoj osobnoj 2
chevron-right