Gong potpisao otvoreno pismo upućeno EU: Nemojte razvodniti naša digitalna prava!

26. siječnja 2024.
Gong potpisao otvoreno pismo upućeno EU: Nemojte razvodniti naša digitalna prava! 1

Gong je, zajedno s 45 organizacija civilnog društva, podržao otvoreno pismo upućeno svim sudionicima pregovora oko konačnog teksta Konvencije o umjetnoj inteligenciji, ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava, kako bi njome osigurali sveobuhvatnu zaštitu digitalnih prava europskih građanki. 

Osviješteno negativnim utjecajem sustava umjetne inteligencije na društvo i građanke, Vijeće Europe trenutačno raspravlja o Konvenciji o umjetnoj inteligenciji, ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava. Njome se države potpisnice planira obvezati da osiguraju usklađenost aktivnosti unutar sustava umjetne inteligencije s obvezama zaštite ljudskih prava, kako to propisuju međunarodni standardi i nacionalno zakonodavstvo. 

Međutim, javno dostupni prijedlog konačne verzije Konvencije jasno ukazuje da je pojedine države nastoje oslabiti definiranjem iznimaka, ususret posljednje sjednice, planirane za ožujak 2024. godine, Iznimke bi se odnosile na privatni sektor, prvenstveno velike tehnološke kompanije, te nacionalna javna tijela vezana za nacionalnu sigurnost i obranu, a omogućile bi njihovo djelovanje van regulatornog okvira Konvencije. 

Rezultat bi bila Konvencija koja nedovoljno efektivno štiti ljudska prava, demokraciju i vladavinu prava, te koja ne pruža relevantnu zaštitu građana i građanki, koje su sve više izložene moćnim sustavima umjetne inteligencije. 

Stoga se Gong pridružuje organizacijama supotpisnicama, koje od Europske unije te svih nacionalnih stranaka koje sudjeluju u pregovorima oko Konvencije traže da javno podrže sljedeće zahtjeve:

1) Konvencija treba jednako zahvaćati javni i privatni sektor;

2) Konvencija treba odbiti uspostavljanje iznimaka za pitanja nacionalne sigurnosti i obrane. 

Gong će nastaviti pratiti razvoj konačne verzije Konvencije te će, zajedno s ostalim europskim organizacijama, nastaviti zagovarati za regulatorni okvir koji štiti digitalna prava europskih građanki, putem praćenja implementacije Zakona o digitalnim uslugama i razvoj Zakona o AI-ju. 

Pročitajte cijelo pismo, koje je podržalo 45 organizacija, ovdje!

Gong potpisao otvoreno pismo upućeno EU: Nemojte razvodniti naša digitalna prava! 2
chevron-right