Prijavite se na Gongova stručna usavršavanja u 2024. godini!

12. prosinca 2023.

S obzirom na kontinuiranu potrebu za postojanjem neformalnih obrazovnih programa iz područja građanskog odgoja i obrazovanja, Gong duže od 10 godina provodi stručna usavršavanja učitelja i učiteljica, nastavnika i nastavnica te ostalih obrazovnih ranika i radnica. Pozivamo vas da se prijavite na naše obrazovne module!

Prijavite se na Gongova stručna usavršavanja u 2024. godini! 1

Pregled najvažnijih tema koje se obrađuju u sklopu pojedinog modula:

EDUKACIJA ZA POLITIČKU PISMENOST (dvodnevni modul)
• Razumijevanje pojmova politike i javnih politika
• Suvremeno razumijevanje demokracije
• Kriza suvremene demokracije
• Aktivno građanstvo – oblici građanskog sudjelovanja, participacija mladih
• Politička kultura, politička socijalizacija i političko obrazovanje
• Demokracija u školi

EDUKACIJA ZA MEDIJSKU PISMENOST (dvodnevni modul)
• Uvod u medijsku pismenost
• Medijske navike
• Mediji u demokratskim društvima
• Medijski sustav
• Dezinformacije i kritičko čitanje
• Umjetna inteligencija i mediji
• Stereotipi u medijima
• Mediji i oglašavanje

EDUKACIJA ZA EU PISMENOST (jednodnevni modul) – osnovni modul
• Kratka povijest EU
• Uvod u institucije EU
• Prava građana EU
• Gdje smo sada?
• Kako poučavati o Europskoj uniji u školi?

EDUKACIJA ZA EU PISMENOST (jednodnevni modul) – napredni modul
• Ovlasti EU
• Proces donošenja odluka
• Javne politike Europske unije
• Kako građani mogu utjecati na politike EU?
• Europski fondovi - mogućnosti i izazovi

Ovi edukativni programi koncipirani su na način da uz poučavanje o osnovnim političkim pojmovima i procesima, osvještavaju da su mediji važan akter suvremenih političkih procesa te da su poznavanje institucija i procesa europskih integracija sastavni dio potrebnih građanskih znanja.
Uz razvijanje kompetencija nastavnika i nastavnica za poučavanje o pojedinim temama dodatna pažnja se tijekom edukacija posvećuje metodičko-didaktičkom pristupu i prilagodbi za poučavanje o tim temama tijekom nastave.

INFORMACIJE O PUTU, SMJEŠTAJU, OBROCIMA I MJESTU ODRŽAVANJA EDUKACIJE
Svaki dvodnevni modul se odvija kroz dva uzastopna dana (izgledno petak i subota). Sudjelovanje je za sudionike_ice besplatno budući da donatori pokrivaju troškove edukacije i materijala, smještaja, prehrane i prijevoza. Smještaj će biti organiziran od strane Gonga, a put je u osobnoj organizaciji svakog polaznika_ce s naknadnom refundacijom nastalog putnog troška.

O našim edukacijama ste rekli…
Izdvajamo nekoliko komentara iz evaluacijskih upitnika nakon održanih edukacija u 2023. godini:

,,Zadovoljna sam organizacijom seminara, načinom rada i kvalitetom sadržaja.“ (Politička pismenost, svibanj 2023.)

„Ovaj seminar bi trebali proći svi zaposleni u području odgoja djece i mladih. Radi se o sadržaju koji ne možemo više zaobilaziti ili mu pristupati nespremni.“ (Medijska pismenost, listopad 2023.)

„Izvrsna edukacija i predavači. Korisno, životno zanimljivo.“ (EU pismenost, ožujak 2023.)

Ako smo vas zainteresirali i mislite da bi naše edukacije mogle doprinijeti Vašem osobnom i profesionalnom razvoju, molimo ispunite prijavnicu klikom ovdje.

Ispunjavanjem prijavnice iskazujete interes za sudjelovanje na pojedinim edukacijama, a uoči održavanja pojedinog modula obavijestit ćemo Vas o načinu, vremenu i mjestu održavanja istog (ili o selekcijskom postupku u slučaju većeg broja prijava) te zamoliti za potvrdu Vašeg sudjelovanja.

Ako imate kakvo dodatno pitanje o edukacijskim programima, slobodno nas kontirajte putem elektroničke pošte: edu@gong.hr ili pozivom Luciji Dumančić Jovanović na br. telefona: 01/4825 444, 095/43 22 134

Provedba programa u 2024. godini omogućena je uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kroz Centre znanja za društveni razvoj, operativnu potporu Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) i sufinanciranje Ureda za udruge Vlade RH.

Prijavite se na Gongova stručna usavršavanja u 2024. godini! 2
Prijavite se na Gongova stručna usavršavanja u 2024. godini! 3
chevron-right