I sitna korupcija je korupcija!

01. prosinca 2023.
I sitna korupcija je korupcija! 1

Kako se boriti protiv korupcije? Educiranjem, istraživanjem, jačanjem vlastitih kapaciteta za kritičko razmišljanje, zahtijevanjem da institucije rad kvalitetno i odgovorno, i prije svega - kolektivnim djelovanjem! Jer korupcija je kolektivni problem i kao takav zahtijeva kolektivno rješenje kroz preuzimanje odgovornosti na razini društva, kroz sistem, ali i preuzimanje odgovornosti za vlastita ponašanja i odluke, ali i prepoznavanje korupcije oko sebe, u javnom prostoru i prijavljivanje iste.

U petak, 1. prosinca 2023. godine, treću godinu zaredom, Gong je održao svoj antikorupcijski modul u okviru edukacija građanske pismenosti za zainteresirane građane i građanke. Sudionici i sudionice treninga raspravljali_e su o različitim društvenim sferama u kojoj susrećemo korupciju i kako se protiv nje trebamo i moramo boriti. Izv.prof.dr.sc. Dario Čepo s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu govorio je o korupciji u institucijama, dugogodišnja istraživačka novinarka Đurđica Klancir objasnila je vezu između korupcije i medija dok su Gongove Oriana Ivković Novokmet i Josipa Brajković Dika govorile o korupciji kroz izbore i predizborne kampanje.

Problem korupcije 28,5 % građana vidi kao najveći problem u državi, a podaci Eurobarometra o stavovima građana_ki o govore da se situacija pogoršava dok većina građana_ki ne zna gdje ili se boji prijaviti korupciju kojoj su svjedočili. Edukacija za cilj ima pomoći sudionicima_ama razumjeti uzroke i posljedice  korupcije kao svakodnevne prakse u životima pojedinaca, prepoznati odnos nacionalnih i europskih institucija  u borbi protiv korupcije, prepoznati pravo na pristup informacijama kao alat dostupan svim građankama i građanima u borbi protiv korupcije, prepoznati dobre primjere istraživačkog novinarstva o korupciji kao i dobiti uvid u ulogu civilnog društva u jačanju antikorupcije.

I sitna korupcija je korupcija! 2
I sitna korupcija je korupcija! 3
I sitna korupcija je korupcija! 4
I sitna korupcija je korupcija! 5
I sitna korupcija je korupcija! 6
chevron-right