Prijavi se na radionicu digitalnih vještina za javne komunikacije u udrugama!

16. listopada 2023.
Prijavi se na radionicu digitalnih vještina za javne komunikacije u udrugama! 1

Radionica digitalnih vještina za javne komunikacije neprofitnih organizacija održat će se 9. studenog, od 10 do14h sati, na Google Meetu.

Radionicu će voditi: Svjetlana Knežević, koordinatorica komunikacija u Gongu, te Marko Čavka, suradnik Pro-NGO konzorcija.

Ideja radionice je da radite na konkretnom primjeru objave koju će vam voditelji Svjetlana Knežević i Marko Čavka pomoći formulirati i oblikovati. Zato je važno da prije same radionice već razmislite koja konkretna objava bi vam bila korisna – najava događanja, kampanje, obavijest… Voditelji će biti dostupni i za naknadne konzultacije, ali ideja je da objava bude spremna za plasiranje odmah nakon radionice.

Digitalne kompetencije koje će OCD-i steći osnažuju njihov rad, štedeći vrijeme i druge resurse, kao i u mogućim drugim kriznim situacijama. Kako bi kampanje OCD-a imale širi doseg, ciljale željenu publiku, a istovremeno privlačile pozornost medija i institucija, nužno je educirati OCD-e o najnovijim prilikama i alatima koji postoje online, čitanju istih te samostalnom kreiranju sadržaja prilagođenog za određenu platformu. Sve ove potrebe postoje kako u većim, tako i u manjim organizacijama.

Broj polaznika je ograničen pa požurite s prijavama. Prijavite se OVDJE.

Rok za prijavu na trening je četvrtak, 2. listopada 2023.

Radionica se organizira u okviru projekta Pro-NGO", čiji je nositelj Udruženje za razvoj kulture „URK“, a provodi se u partnerstvu s organizacijama: Gong, O.A.ZA., Udruga “MI” – Split, Inkluzivna kuća Zvono te Scanteam.

Prijavi se na radionicu digitalnih vještina za javne komunikacije u udrugama! 2
chevron-right