Parlametar ima novu funcionalnost - vodič za sudjelovanje u kreiranju politika Europske unije

02. listopada 2023.
Parlametar ima novu funcionalnost - vodič za sudjelovanje u kreiranju politika Europske unije 1

Jeste li znali da postoje brojne mogućnosti za uključivanje u zakonodavne procese odnosno kreiranje politika Europske unije?

Od danas klikom na Parlametar funkciju “EU zakonodavstvo” pristupit ćete digitalnom vodiču kroz EU poslove. Gong je razvio ovo digitalno rješenje koje ocrtava postupke povezivanja zakonodavnog otiska na nacionalnoj i EU razini koje sadržva jasne upute kako građani mogu pratiti utjecaj odluka vezanih uz EU koje su se donosile u Hrvatskom saboru. 

Parlametar ima novu funcionalnost - vodič za sudjelovanje u kreiranju politika Europske unije 2

Od faze postavljanja dnevnog reda odnosno definiranja prioriteta djelovanja, izrade prijedloga novih zakonodavnih i drugih akata, usvajanja novih propisa, same provedbe akata, te praćenja i evaluacije učinaka propisa. 

Donosimo pregled ključnih točaka u raznim fazama razvoja i provedbe europskih politika gdje se građani ili zainteresirane organizacije mogu uključiti ili tražiti od nadležnih nacionalnih tijela da djeluju.

Ovim digitalnim rješenjem želimo promicati otvoren i etičan parlament te široj javnosti približiti rad Vijeća EU-a, Europskog parlamenta i Europske komisije te njihov utjecaj na "domaću politiku".

Parlametar ima novu funcionalnost - vodič za sudjelovanje u kreiranju politika Europske unije 3
Parlametar ima novu funcionalnost - vodič za sudjelovanje u kreiranju politika Europske unije 4
Parlametar ima novu funcionalnost - vodič za sudjelovanje u kreiranju politika Europske unije 5
chevron-right