Objavljena procjena utjecaja primjene smjernica u području medijskog obrazovanja

26. kolovoza 2023.
Objavljena procjena utjecaja primjene smjernica u području medijskog obrazovanja 1

U sklopu projekta Medijsko obrazovanje je važno. MOV razvijene su smjernice kako unaprijediti medijsku pismenost u različitim sferama društvenog života.  U ovoj publikaciji analizira se potencijal njihova društvenog utjecaja u osnovnoškolskom, srednjoškolskom te neformalnom obrazovanju; kao i međupredmetnoj provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja.

Opći nalaz ove analize jest da nastavnice/učiteljice i učenice prepoznaju medijsku pismenost kao iznimno važnu temu koja bi kvalitetnije trebala biti zastupljena u formalnom i neformalnom obrazovanju, ali kako na putu zadovoljenju te potrebe u pravilu stoje strukturne prepretke povezane sa širim funkcioniranjem odgojno-obrazovnog sustava u Hrvatskoj. Dostupnost satnice za izvedbu takvih sadržaja ključan je problem u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju. U slučaju neformalnih programa to je stabilnost financijskih potpora i sustavnost suradnje pružatelja (obično udruga) s odgojno-obrazovnim ustanovama, a u slučaju međupredmetnog GOO-a najvažniji izazov predstavlja nezadovoljavajući kurikularni okvir koji ne omogućava postizanje niti trenutno predviđenih ishoda. Istovremeno, nalazi ukazuju i na postojanje širokog konsenzusa o važnosti i kratkoročnoj provedivosti pojedinih preporuka sadržanih u smjernicama, poput jačanje uloga knjižničarki u izvedbi programa medijskog obrazovanja.

Uvidi sadržani u ovoj publikaciji pomoći će Gongu i drugim partnerima iz tematske mreže koja se bavi medijskom pismenošću u osmišljavanju budućih zagovaračkih i edukativnih aktivnosti u ovome području.

Pročitajte cijelu analizu u nastavku!

Objavljena procjena utjecaja primjene smjernica u području medijskog obrazovanja 2
Objavljena procjena utjecaja primjene smjernica u području medijskog obrazovanja 3
chevron-right