Tijela javne vlasti i stručne službe u dijalogu s organizacijama civilnog društva: Što smo naučili iz velikog potresa koji je pogodilo Sisačko-Moslovačku županiju

21. travnja 2023.
Tijela javne vlasti i stručne službe u dijalogu s organizacijama civilnog društva: Što smo naučili iz velikog potresa koji je pogodilo Sisačko-Moslovačku županiju 1

U sklopu projekta VolonterIKS, u Petrinji su u srpnju 2022. godine i travnju 2023. godine održane 2 sesije sastanaka, na kojima su se Gong, Udruga “IKS” i IK Zvono, partnerice na projektu, sastale s predstavnicima lokalnih samouprava i predstavnicima stručnih službi na području sisačko moslovačke županije, prije svega gradova Petrinje, Gline i Siska.

Prvi sastanak je održan s predstavnicima civilne zaštite Draženom Naglićem iz Stožera civilne zaštite Grada Gline te predstavnikom Javne vatrogasne postrojbe Grada Petrinje, Petrom Prpićem.

Na drugom sastanku sudjelovali su Branka Bakšić-Mitić, dogradonačelnica Grada Gline, Zvonimir Ljubičić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Petrinje, Zrinka Hafizović, predstavnica grada Siska te Sana Mandić Vuksanović u ime Grada Petrinje.

Tijekom sastanka, posebni naglasak stavljen je na upravljanje za vrijeme kriza, prije svega potresa, koji su pogodili Sisačko-moslavačku županiju, Karlovačku i Zagrebačku županiju krajem 2020. godine, kada su organizacije civilnog društva, koje su se aktivno uključile u pomaganju i volontiranju, prepoznale potrebu za stjecanjem specifičnih znanja pravilnog postupanja i sigurnog angažmana volontera i šire zajednice.Sudionici su podijelili iskustva i prakse svojeg djelovanja u kriznim situacijama te dali inpute za razvoj strategija i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini.

Sastanci su se održali u sklopu projekta VolonterIKS 2021, kojeg Gong provodi u partnerstvu s Udrugom IKS iz Petrinje i Inkluzivnom kućom Zvono iz Belišća u okviru EU poziva "Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice". Aktivnosti projekta su usmjerene na razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva za sigurno volontiranje u vremenima kriza i razvoj lokalne zajednice koji je komplementaran snagama civilne zaštite i lokalnim vlastima, stvarajući tako sinergijski učinak na području Sisačko-moslavačke županije (SMŽ). Tijekom projekta razvit će se preporuke i protokoli za sigurno volontiranje te prijedloge inovativnih alata za korištenje u budućim kriznim situacijama kako bismo i u tome segmentu naglasile doprinos aktivnog građanstva i civilnog društva.

Tijela javne vlasti i stručne službe u dijalogu s organizacijama civilnog društva: Što smo naučili iz velikog potresa koji je pogodilo Sisačko-Moslovačku županiju 2
Tijela javne vlasti i stručne službe u dijalogu s organizacijama civilnog društva: Što smo naučili iz velikog potresa koji je pogodilo Sisačko-Moslovačku županiju 3
chevron-right