Koliko je transparentan proces izrade Zakona o izbornim jedinicama?

20. travnja 2023.
Koliko je transparentan proces izrade Zakona o izbornim jedinicama? 1

Kurs za Gong

Gong organizira konferenciju za medije o transparentnosti izrade Zakona o izbornim jedinicama u ponedjeljak, 24. travnja 2023. godine, od 11 sati u prostoru Gonga (Mihanovićeva 14, prizemlje).

Kao organizacija koja već 25 godina prati i zagovara pravednu provedbu izbora i sustavno se zalaže za demokratizaciju i unapređenje normativnih okvira izbornih procesa, Gong izražava zabrinutost postupkom izrade Zakona o izbornim jedinicama kojeg priprema zatvorena, isključivo stranačka, HDZ-ova radna grupa.

Gong je predložio model po kojemu bi se Hrvatska umjesto na deset, dijelila na šest izbornih jedinica, uz zadržavanje postojećih jedinica za dijasporu i nacionalne manjine. Granice izbornih jedinica odgovarale bi županijskim granicama, ali i granicama povijesnih hrvatskih pokrajina, dok bi Grad Zagreb bio jedna izborna jedinica. U jedinicama bi se birao broj zastupnica razmjeran broju birača ili stanovnika - od 17 do 29.

Na konferenciji govore:
Berto Šalaj, predsjednik Vijeća Gonga i profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu
Goran Čularautor Gongovog istraživanja* i profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu
Oriana Ivković Novokmet, izvršna direktorica Gonga

*U prethodnoj verziji teksta omaškom je netočno navedeno da je autor Gongovog modela isključivo Goran Čular. Gongov model izradila je skupina autora 2014. godine.

Koliko je transparentan proces izrade Zakona o izbornim jedinicama? 2
chevron-right