Sve na jednom mjestu: Pretražite koncesije svih vrsta u Hrvatskoj i tko ih je dobivao

07. travnja 2023.
Sve na jednom mjestu: Pretražite koncesije svih vrsta u Hrvatskoj i tko ih je dobivao 1

Gong je objavio lako pretraživu bazu podataka o svim koncesijama u Hrvatskoj, po prvi put objedinjenima na jednom mjestu. Osim koncesija, moguće je pretraživati i političke donacije dobitnika koncesija.

Baza podataka je organizirana i strukturirana u interaktivnu bazu podataka u suradnji s Code for Croatia i Udrugom za promicanje informatičkih znanosti – Tech city Pula na ovogodišnjem Gongovom Hackathonu, održanom početkom ožujka.

Ova baza podataka posebno je zanimljiva zato što, osim samih koncesija (na linku OVDJE), na sljedećoj stranici kombinira podatke pa se može pretražiti tko je od dobitnika koncesija donirao novac kojim političkim strankama.

Koncesije su se početkom ove godine posebno našle u fokusu javnosti zbog spornog prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, ali su i inače, godinama, u Hrvatskoj izrazito zanimljiva politička tema.

Takav je, primjerice, bio slučaj s dodjelom koncesije iz 2021. na radijsku frekvenciju Top radiju u vlasništvu Ivana Jurića-Kaćunića koju je do tada koristio Radio 101, povodom čega je Gong Europskoj komisiji prijavio sumnju da Agencija za elektroničke medije adekvatno ne provjerava stvarno vlasništvo nakladnika. Pretragom baze podataka vidi se da je za koncesiju na 15 godina (do 2036.) dobitnik koncesije platio 18.000 kuna.

Bazu podataka možete pretraživati unošenjem OIB-a ili naziva tijela na državnoj odnosno lokalnoj razini koje dodjeljuje koncesije, kao i po OIB-u ili nazivu pravne osobe kojoj je koncesija dodijeljena. Tražilica će vam u rezultatima navesti, osim koncesionara i dobitnika koncesije, i mjesto koncesije, njenu vrstu, od kad do kad vrijedi ili je vrijedila, te plaća li korisnik za nju jednokratni fiksni iznos ili varijabilni kao postotak po navedenoj osnovici.

Trag politike i gospodarstva

Slično kao i u slučaju pretražive baze podataka o političkim donacijama koju je Gong nedavno objavio, pretraživanjem koncesija možete slijediti tragove većih ili manjih događaja od značaja u politici i gospodarstvu. Primjerice, koncesija najduljeg trajanja u budućnost je ona izdana LNG-u Hrvatska d.o.o. za lokaciju kod Omišlja do 2118. godine.

Kad smo kod pomorskog dobra, ovdje ćete pronaći čak i takve detalje da je Franjevački samostan pohođenja Marijina iz Rožata za 10 godina koncesije platio 100 kuna. Ili da je Jadran tuna d.o.o. u vlasništvu Ante Gotovine za jednu koncesiju na 20 godina u Pakoštanima platila fiksnih 70.000 kuna, a na drugu, također na 20 godina, 60.000 kuna.

Koliko se građanke i građani zanimaju za koncesije, posebno ako rade u novinarstvu ili su angažirane aktivistički, pokazuje mnoštvo upita posljednjih godina poslanih tijelima javne vlasti preko portala ImamoPravoZnati.org.

Od vode i nafte do kamenoloma

Osim upita o koncesijama na pomorsko dobro, među brojnim drugim koncesijama ističu se i upiti o koncesijama na eksploataciju mineralnih sirovina, u prvom redu kamenoloma. U toj kategoriji su i istraživanja i crpljenja nafte i plina, za koje koncesije također možete pretraživati u Gongovoj bazi podataka. Isto kao koncesije na crpljenje vode itd.

Kod pretraživanja baze podataka o koncesijama imajte na umu ograničenja koja su posljedica toga što su, premda vrlo rijetko, neki podaci uneseni u krive kategorije, što u nadležnim tijelima nisu uvijek uočavali.

Sve na jednom mjestu: Pretražite koncesije svih vrsta u Hrvatskoj i tko ih je dobivao 2
Sve na jednom mjestu: Pretražite koncesije svih vrsta u Hrvatskoj i tko ih je dobivao 3
Sve na jednom mjestu: Pretražite koncesije svih vrsta u Hrvatskoj i tko ih je dobivao 4
chevron-right