Dvadeset godina Europske mreže za digitalna prava

24. ožujka 2023.
Dvadeset godina Europske mreže za digitalna prava 1

Gong je ovaj tjedan zajedno s ostalim članicama mreže proslavio 20. obljetnicu osnivanja EDRi-ja - Europske mreže za digitalna prava smještene u Bruxellessu.

Pokret za digitalna prava prešao je dug put, a za očuvanje i unaprijeđenje brojnih prava zaslužan je upravo EDRi na europskoj razini. Danas, kada se nalazimo u ključnom trenutku za utjecanje na našu digitalnu budućnost, suradnja s organizacijama okupljenim oko EDRi-ja nikada nije bila važnija.

EDRi je najveća europska mreža i pokret nevladinih organizacija, stručnjaka i stručnjakinja, zagovornika i zagovornica, akademika i odvjetnica, aktivistkinja i kolektiva a obranu i unapređenje digitalnih prava.

EDRi je pridonio razbijanju Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorina (ACTA). Mreža je koristila svoje resurse, provela istraživanje i analizu te koordinirala prosvjede u više od 200 gradova diljem Europe u veljači 2012. Utjecaj EDRi-ja opisan je kao "prekretnica u digitalnim pravima".

EDRi je pridonio razbijanju Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorina (ACTA). Mreža je koristila svoje resurse, provela istraživanje i analizu te koordinirala prosvjede u više od 200 gradova diljem Europe u veljači 2012. Utjecaj EDRi-ja opisan je kao "prekretnica u digitalnim pravima".

EDRi-jev rad na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) od 2012. do danas naglašava važnost dugoročnog, ciljanog i ustrajnog angažmana na poboljšanju prijedloga Europske komisije, izravnog utjecaja na tekst zakona i kontinuiranog angažmana nakon donošenja zakona, nakon što je stupio na snagu i praćenje implementacije.

U novije vrijeme EDRi-jev rad na Zakonu o digitalnim uslugama (DSA) naglašava ulogu EDRi-jevog stručnog političkog rada u kombinaciji s naporima u kampanjama kako bi se osiguralo postizanje odgovarajuće ravnoteže u zakonodavstvu EU-a. Utjecaj koji smo imali na DSA pokazuje važnost upornosti i prisutnosti EDRi-ja za zaštitu i konsolidaciju prethodnih postignuća i rješavanje nedostataka u postojećem zakonodavstvu.

EDRi je otvorio put civilnom društvu u europskim zemljama da dobiju mjesto za stolom u EU raspravama, politici i donošenju zakona.

Dvadeset godina Europske mreže za digitalna prava 2

Zakoni i politike EU-a trebali bi na adekvatan način štititi i promicati prava svih građana i građanki Europske unije, a posebno onih osoba i zajednica koje su nedovoljno zadovoljene, podzastupljene i izložene riziku. Napori u proteklih 20 godina doveli su do spoznaje da su digitalna prava ljudska prava i da "ista prava koja ljudi imaju izvan mreže moraju biti zaštićena i na mreži". Naših sljedećih 20 godina zagovaranja mora biti usmjereno na postizanje digitalnih prava sa svim ljudima i za sve ljude. Bavit ćemo se utjecajem tehnologije na demokraciju, ljudska prava i vladavinu prava.

Gong je ovaj tjedan bio u Bruxellessu na EDRi-jevom rođendanu, na kojem je govorila i Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica Europske komisije za Europu prilagođenu digitalnom dobu, kao i Claire Fernandez, izvršna direktorica EDRi-ja, Anna Fielder, predsjednica EDRi odbora, Thomas Lohninger, EDRi potpredsjednik, Sjoera Nas, EDRi suosnivačica i savjetnica za privatnost, Joe McNamee, bivši izvršni direktor EDRi-ja, a danas savjetnik u Europski parlament. Nadalje, rođendansku konferenciju su upriličile: Kim van Sparrentak, zastupnica u Europskom parlamentu, Birgit Sippel, zastupnica u Europskom parlamentu, Fanny Hidvégi, direktorica europske politike i zagovaranja u Access Now, Raegan MacDonald, članica EDRi-ja, Nadia Benaissa, savjetnica za politiku u Bits of Freedom (Nizozemska), Katrin Fritsch , predsjednica organizacije epicenter.works (Austrija) i Eleftherios Chelioudakis, član uprave Homo Digitalis (Grčka), Sarah Chander, više savjetnice za politiku iz EDRi-ja, te Meredith Whittaker iz Signala.

Dvadeset godina Europske mreže za digitalna prava 3


chevron-right