Prijavite se na stručno usavršavanje nastavnica i nastavnika o EU!

17. ožujka 2023.
Prijavite se na stručno usavršavanje nastavnica i nastavnika o EU! 1
Kurs za Gong

Članstvom u Europskoj uniji hrvatski građani i građanke postali su građanima i građankama Unije. Razumijevanje institucija i mehanizama EU postalo je tako dijelom naše građanske pismenosti u jednakoj mjeri kao što je to razumijevanje nacionalnih institucija i mehanizama odlučivanja. 

Od 2021. godine, Edukacija za EU pismenost podijeljena je  u dva dijela: jednodnevni osnovni (basic) i dvodnevni napredni (advanced). Program je ponovno revidiran 2023. godine i  sada se sastoji od dva dijela koji slijede jedan za drugim, a tematski se nadovezuju.

Osnovni ciljevi sveobuhvatnog obrazovnog modula EU pismenosti su: bolje upoznati polaznike s organizacijom i načinom funkcioniranja Europske unije, načinom na koji se donose odluke te razgraničenjem ovlasti donošenja odluka između EU i njenih država članica s ciljem boljeg razumijevanja utjecaja europskih javnih politika na svakodnevni život ljudi. Obrazovni modul EU pismenosti nudi odgovor na pitanje kako građani mogu utjecati na politike EU; kojim sve mehanizmima mogu utjecati na proces donošenja odluka? 

Ove godine edukacija će se održati 24. i 25. ožujka u Zagrebu.

Osnovni modul: petak, 24.3. 2023.

Napredni modul: subota, 25.3.2023.

Osnovni modul namijenjen je učiteljima_icama osnovnih i nastavnicima_icama srednjih škola. 

Napredniji modul je zbog kompleksnosti tema promjenjeniji za rad s učenicima_icama srednjih škola, no ne isključujemo mogućnost da se na isti mogu prijaviti svi koji imaju interes. 

Prijavite se mailom na: edu@gong.hr

Sudjelovanje je za sudionike_ice besplatno budući da donatori pokrivaju troškove edukacije, prijevoza i prehrane. Ako Vam je potrebno osigurati smještaj, molimo da to naglasite u mailu.

Ova edukacija dijelom je Gongove edukacije za građansku pismenost koju još čine medijska i politička pismenost. Ako ste zainteresirani, na njih se možete prijaviti ovdje.  

Prijavite se na stručno usavršavanje nastavnica i nastavnika o EU! 2
Prijavite se na stručno usavršavanje nastavnica i nastavnika o EU! 3
chevron-right