Kodeks ponašanja državnih dužnosnika: Kad Vlada nadzire samu sebe

14. veljače 2023.
Kodeks ponašanja državnih dužnosnika: Kad Vlada nadzire samu sebe 1
Foto HINA/ Daniel KASAP/ dk

Dok čekamo hoće li DORH pokrenuti postupak u slučaju poruka glasnogovornika Vlade RH Marka Milića vezanih za zapošljavanje u Hrvatskim šumama, upitali smo premijera Andreja Plenkovića je li ovaj slučaj ispitalo Vijeće za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti.

Naime, Vijeće je Kodeksom uvedeno kao preventivno i savjetodavno radno tijelo sa svrhom promicanja etičkih načela i pravila ponašanja za državne dužnosnike u tijelima izvršne vlasti. Sukladno Kodeksu, dužnosnik pri obnašanju dužnosti mora poštivati poredak, voditi brigu o javnom interesu i čuvati povjerenje građana te osiguravati jednakost svih pred zakonom, dužan je paziti na očuvanje vlastitog integriteta, izbjegavati situacije koje narušavaju njegovu objektivnost i nepristranost u obnašanju dužnosti te upravljati sukobom interesa. Vijeće donosi mišljenje o usklađenosti određenog postupanja dužnosnika s načelima ponašanja utvrđenima Kodeksom, a zahtjev može podnijeti sam dužnosnik u pitanju, njemu neposredno nadređena osoba ili Ured predsjednika Vlade. Na temelju tog mišljenja, Vijeće zauzima stav je li određeno učinjeno, propušteno ili namjeravano ponašanje dužnosnika u skladu s odredbama Kodeksa.

Odmah po donošenju Kodeksa, Gong je kritizirao sastav Vijeća budući da se sastoji od pet članova od kojih čak tri imenuje Vlada, a tek dva člana imenuju se iz reda u javnosti priznatih stručnjaka u području sprječavanja korupcije i etike u javnom sektoru. Umjesto osnaživanja nezavisnog Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i preciziranja ovlasti koje ima vezano za poštivanje načela djelovanja, Vlada je osnovala posebno Vijeće, tek da bi zadovoljila formu koju traži GRECO i zamutila sadržaj.

Stoga se pitamo, koliko će nadzor nad provedbom Kodeksa doista biti kvalitetan, budući da na ovaj način Vlada praktički nadzire samu sebe.

Kodeks ponašanja državnih dužnosnika: Kad Vlada nadzire samu sebe 2
chevron-right