Zašto su nužne promjene u pravosuđu: Suci se međusobno biraju, nadgledaju i (ne)kažnjavaju

05. prosinca 2022.
Zašto su nužne promjene u pravosuđu: Suci se međusobno biraju, nadgledaju i (ne)kažnjavaju 1
foto HINA /Zvonimir KUHTIÆ/ kuzo

Javnost treba imati veći uvid u izbor sudaca, kandidati za Državno sudbeno vijeće (DSV) moraju deklarirati obiteljske veze, sudovi trebaju objavljivati neanonimizirane odluke dostupne javnosti, nužno je ograničiti izvansudske aktivnosti sudaca, a javnost bi trebala imati veći uvid u stegovne postupke sudaca - preporuke su Gonga za povećati transparentnost pravosudnog sustava i vratiti povjerenje građana i građanki, koje je predstavila pravnica Sanja Pavić. 

Preporuke su danas raspravljene na okruglom stolu na kojem su sudjelovali član Državnog sudbenog vijeća, saborski zastupnici i zastupnice, profesor prava, novinar i predstavnik organizacije civilnog društva, koji su podržali Gongove preporuke  te predložili nadopunjavanje istih njihovim prijedlozima. Nažalost, svoj sudjelovanje jutros je otkazao predsjednik Državnog sudbenog vijeća Darko Milković, ministar pravosuđa Ivan Malenica kazao je da je spriječen, dok Dražen Bošnjaković, član DSV-a i HDZ-ov zastupnik, nikada nije odgovorio na poziv za sudjelovanje.

“DSV se treba obvezati da podnosi godišnja izvješća sa svim potpunim podacima i da objavljuju odluke o stegovnim postupcima. Vrhovni sud mora objavljivati presude u najkraćem mogućem roku - najkasnije 15 dana od kada je presuda donesena. Važno je imati objavljene sudske odluke, kako za javnost, tako i za stranke u postupku. Dok Europski sud za ljudska prava objavi presudu kroz 2 dana, naš Vrhovni sud treba više od 6 mjeseci da bi objavili jednu odluku. Ako pitate zašto je tome tako,  odgovaraju “anonimizacija””, istaknuo je Alan Uzelac, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu . 

Dodao je kako je suradnja između Ministarstva pravosuđa i DSV-a zapravo nedovoljna, ne samo po pitanju transparentnosti već i osmišljavanja same uloge i funkcije pravosudnog sustava.

"Nemamo ni danas objavu sudske prakse na svim razinama, stalno se navodi anonimizacija kao argument. Zašto se ta presuda ne može objaviti na Internetu? Rekla bih da se radi o otporu iznutra. Objavom i jednostavni mogućnostima pretraživanja se doprinosi ujednačavanju sudske prakse. Apsolutno svaka presuda treba biti dostupna", pojasnila je Sandra Benčić, predsjednica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin smatra kako sve presude moraju biti objavljene u strojno čitljivom formatu. Gongovim preporukama predlaže dopunu da se Državno sudbeno vijeće i Državnoodvjetničko vijeće objedine u jedno tijelo: “Izbor sudaca i izbor državnih odvjetnika u velikoj mjeri smo prepustili situaciji u kojoj kolege biraju kolege i tako ih potičemo da stvaraju klike. Gurnuli smo ih prema tome da si osiguraju vlastiti opstanak, čime se smanjuje transparentnost i uvođenje novih kadrova. Kontrolu imovinskih kartica povjerili smo kolegama. Jedan dio kolega doveden je u nepovoljan položaj koji se zatim reflektira na njihov rad. Ne tjerajmo kolege da nadgledaju kolege. Sustav vetinga u Hrvatskoj radi Zdravko Mamić". Dodao je kako smatra da je za poboljšanje pravosudnog sustava u Hrvatskoj prije svega nužna politička volja. 

Arsen Bauk, član Kluba zastupnika SDP-a i član Državnog sudbenog vijeća, složio se s problemom pristupa imovinskim karticama sudaca, naglasivši kako prema pravilniku samo jedan ili dva člana imaju pristup imovinskim karticama sudaca, što nije ni transparentno ni javno.  Na pitanje moderetorice Slavice Lukić, Bauk je odgovorio kako kao član DSV-a nije imao uvida u imovinske kartice niti u izvješće stručne službe o obavljenom postupku.

“DSV, ako ustanovi sumnju, ne može pokrenuti stegovni postupak protiv suca. Čitav mehanizam kontrole je zapravo ne funkcionalan”, kazao je Neven Mates iz Centra Miko Tripalo. Također, rekao je kako je nužno odmah početi objavljivati neanonimizirane sudske odluke u sporovima protiv medija jer je to način borbe protiv SLAPP tužbi. 

"Pravosuđe na kritike odgovara - kritikama, defenzivno. U pravosuđu i politici nedostaje preuzimanja odgovornosti za kvalitetu rada. Kriteriji se oslanjaju na kvantitetu, ne na kvalitetu. Javnost često nema razumijevanje za pravničko shvaćanje pravde. Javnost traži "uličnu pravdu", pa mi koji tražimo promjene unutar pravosuđa djelujemo kao da želimo rušiti institucije, a to ne želimo. 

Dolazi do toga da se objavi lista srama sudaca, a tada neće biti moguće provoditi svoj posao kvalitetno. Atmosfera linča nije produktivna da se stanje u pravosuđu poboljša", iskazao je svoje mišljenje Nikola Grmoja, član Kluba zastupnika Mosta.

Damir Dević, novinar koji prati pravosuđe dugi niz godina, smatra da se preporuke odnose na polustručnu ili stručnu javnost, stoga povećanje transparentnosti na ovaj način ne može za većinu građana rezultirati većim povjerenjem u sustav i institucije. 

“Kaznena politika je ključna u ovom kontekstu. Nije dovoljno da presuda bude samo u zakonskim gabaritima, već mora donekle zadovoljavati kriterije laičkog osjećaja pravde. Jer je pravda naših sudova često ispod očekivanja građana”, rekao je. 

“Izostaje elementarni osjećaj pravde koji se postiže kroz pravosudni sustav. Ljudi ne misle da su svi suci korumpirani, nego, još gore, da suci koji nisu korumpirani štite unaprijed ucrtane pozicije moći u društvu. Odluke vezane uz kazneno djelo političke korupcije rezultirale su redovito radom za opće dobro ili uvjetnim kaznama. Takve kazne ne stvaraju kod građana dojam da pravosudni postupci donose pravdu”, složila se Benčić.

“Da bismo vjerovali pravosuđu, ono mora biti neovisno, ali i odgovorno. Voljno biti transparentnije, otvorenije i time više vjerovati nama, građanima i građankama. Drago nam je i da u samom sustavu postoji želja za propitivanjem postojeće prakse kakvu iskazuje predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić, primjerice oko vanjskih aktivnosti sudaca. Regulacija vanjskih angažmana sudaca je i među Gongovim preproukama.”, istaknula je direktorica Gonga Oriana Ivković Novokmet. 

Zašto su nužne promjene u pravosuđu: Suci se međusobno biraju, nadgledaju i (ne)kažnjavaju 2
foto HINA /Zvonimir KUHTIÆ/ kuzo
Zašto su nužne promjene u pravosuđu: Suci se međusobno biraju, nadgledaju i (ne)kažnjavaju 3
foto HINA /Zvonimir KUHTIÆ/ kuzo
Zašto su nužne promjene u pravosuđu: Suci se međusobno biraju, nadgledaju i (ne)kažnjavaju 4
foto HINA /Zvonimir KUHTIÆ/ kuzo
Zašto su nužne promjene u pravosuđu: Suci se međusobno biraju, nadgledaju i (ne)kažnjavaju 5
foto HINA /Zvonimir KUHTIÆ/ kuzo
Zašto su nužne promjene u pravosuđu: Suci se međusobno biraju, nadgledaju i (ne)kažnjavaju 6
foto HINA /Zvonimir KUHTIÆ/ kuzo
Zašto su nužne promjene u pravosuđu: Suci se međusobno biraju, nadgledaju i (ne)kažnjavaju 7
foto HINA /Zvonimir KUHTIÆ/ kuzo
Zašto su nužne promjene u pravosuđu: Suci se međusobno biraju, nadgledaju i (ne)kažnjavaju 8
Slavica Lukiæ. foto HINA /Zvonimir KUHTIÆ/ kuzo
Zašto su nužne promjene u pravosuđu: Suci se međusobno biraju, nadgledaju i (ne)kažnjavaju 9
Damir Deviæ. foto HINA /Zvonimir KUHTIÆ/ kuzo
Zašto su nužne promjene u pravosuđu: Suci se međusobno biraju, nadgledaju i (ne)kažnjavaju 10
foto HINA /Zvonimir KUHTIÆ/ kuzo
Zašto su nužne promjene u pravosuđu: Suci se međusobno biraju, nadgledaju i (ne)kažnjavaju 11
foto: Gong
Zašto su nužne promjene u pravosuđu: Suci se međusobno biraju, nadgledaju i (ne)kažnjavaju 12
Zašto su nužne promjene u pravosuđu: Suci se međusobno biraju, nadgledaju i (ne)kažnjavaju 13
Zašto su nužne promjene u pravosuđu: Suci se međusobno biraju, nadgledaju i (ne)kažnjavaju 14
chevron-right