Civilno društvo Europe traži podatke o troškovima parlamentarnih zastupnika

07. studenoga 2022.
Civilno društvo Europe traži podatke o troškovima parlamentarnih zastupnika 1
Izvor fotografije: Erich Westendarp/Pixabay

Zajedno s još jedanaest organizacija iz cijele Europe koje se bave zaštitom prava na pristup informacijama, Gong je podnio dopis Europskom sudu za ljudska prava u slučaju protiv Francuske s ciljem da se ukaže da informacije o troškovima parlamentarnih zastupnika nisu obuhvaćene zakonom o pravu na pristup informacijama te da ih treba objaviti.

Na temelju analize komparativnog prava i prakse iz cijele Europe, Access Info Europe i ARTICLE 19, zajedno s Gongom, FOI (Austria), Access to Information Programme (Bugarska), Vouliwatch (Grčka), K-Monitor (Mađarska), Daphne Caruana Galizia Foundation (Malta), Watchdog (Poljska), Funky Citizens (Rumunjska), Campaign FOI (Škotska) i Oštro (Slovenija) uputili su sudu dopis kao amicus curiae (prijatelj suda) - treća strana koja nije stranka u postupku, ali ima interes u stvari koja je u pitanju.

Slučaj Regards Citoyens protiv Francuske datira iz svibnja 2017., kada je udruga Regards Citoyens od francuskog parlamenta zatražila informacije o troškovima zastupnica, poput izvoda s bankovnih računa za te troškove i godišnje izjave časti da su sredstva korištena isključivo za troškove povezane s njihovim mandatom.

U Francuskoj, dokumenti u posjedu zakonodavnog tijela ne smatraju se upravnim dokumentima i stoga je na svim razinama žalbenog postupka, uključujući Komisiju za pristup upravnim dokumentima i Upravni sud, zahtjev udruge Regards Citoyens bio odbijen. Državno vijeće nije se složilo da se ovdje radi o ustavnopravnom pitanju, nakon čega se Regards Citoyens obratio Europskom sudu za ljudska prava, tvrdeći da se radi o kršenju članka 10. Europske konvencije o ljudskim pravima o pravu na slobodu izražavanja prema .

Dopis sadržava međunarodne standarde i komparativne podatke o pravu na pristup informacijama zakonodavne vlasti, a posebno o pravu na uvid u troškove parlamentarnih zastupnika. Nadalje, pokazuje da međunarodni standardi, komparativno pravo Vijeća Europe i te njegova Konvencija iz Tromsa jasno pokazuju da bi upravni dokumenti kao što je trošenje novca od strane zastupnika u najmanju ruku trebali potpasti pod doseg zakona o pravu na pristup informacijama .

Barbora Bukovska, viša direktorica za pravo i politike u ARTICLE 19, izjavila je da transparentnost troškova zastupnica za građane ima ključnu ulogu u pozivanju svojih izabranih predstavnika na odgovornost te da javnost ima pravo znati kako zastupnici koriste javni novac za obavljanje svojih funkcija.

Helen Darbishire, izvršna direktorica Access Info Europe, navodi da međunarodni i komparativni standardi jasno pokazuju da je zakonodavna vlast obuhvaćena pravom na pristup informacijama i da postoji jasan javni interes za takvom transparentnošću kako bi se spriječila korupcija i ojačalo povjerenje u ovaj temeljni stup svakog demokratskog sustava.

Europski sud za ljudska prava sada će strankama u predmetu omogućiti da komentiraju ovaj dopis. Odluka o predmetu očekuje se 2023. godine.

Cijeli dopis pročitajte ovdje.

Civilno društvo Europe traži podatke o troškovima parlamentarnih zastupnika 2
Civilno društvo Europe traži podatke o troškovima parlamentarnih zastupnika 3
chevron-right